1. آلفا مپ
  2. جانمایی پلاک ثبتی
جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی

نگاهی به محتوا

جانمایی پلاک ثبتی سند

جانمایی پلاک ثبتی یا جانمایی حدود اربعه ثبتی ملک طبق سوابق ثبتی روی زمین و ترسیم روی نقشه یک دوهزارم می باشد. مراحل جانمایی پلاک ثبتی روی زمین یا در واقع مشخص کردن موقعیت ثبتی یک ملک طبق جانمایی سند روی زمین می باشد. جانمایی پلاک ثبتی یا جانمایی ملک طبق سوابق ثبتی کاربرد های فراوانی دارد از جمله تعیین مکان ثبتی یک ملک طبق سند. جانمایی نقشه ملک طبق کروکی ثبتی یا نقشه تفکیکی روی زمین و نقشه را جانمایی پلاک ثبتی می گویند.
جانمایی پلاک ثبتی سندر
جانمایی پلاک ثبتی سند
در مقاله جانمایی پلاک ثبتی به تشریح صفر تا صد جانمایی پلاک ثبتی می پردازیم. جانمایی ملک در واقع یک پروسه مهندسی و حقوقی است که توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود.
جانمایی پلاک ثبتی سند قدیمی
جانمایی پلاک ثبتی سند قدیمی
هر آنچه در مقاله جانمایی پلاک ثبتی مطالعه خواهید کرد به شرح ذیل می باشد.
در صورت نیاز به مطالعه بخش مورد نیاز از مقاله روی لینک های مورد نیاز ذیل کلیک کنید. زمان شما برای ما ارزشمند است.

جانمایی پلاک ثبتی چیست؟

جهت پاسخ به پرسش جانمایی پلاک ثبتی چیست می بایست این دو واژه را ابتدا تشریح کرد. جانمایی پلاک ثبتی در واقع از دو واژه جانمایی و پلاک ثبتی تشکیل شده است. به صورت کلی جانمایی یعنی مشخص کردن و قرار دادن موقعیت یک نقشه در جای واقعی خودش. پلاک ثبتی هم یک شناسه و کد ثبتی می باشد که برای هر ملک به صورت انحصاری تعیین می شود. با تعریف دو واژه جانمایی و پلاک ثبتی حاصل این عملیات ثبتی که منجر به تهیه یک نقشه یو تی ام می شود را ” جانمایی پلاک ثبتی ” می نامیم.

یافتن پلاک ثبتی روی نقشه
یافتن پلاک ثبتی روی نقشه

پروسه تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی توسط یک سری امور حقوقی و مهندسی به صورت خیلی پیچیده انجام می شود. جانمایی پلاک ثبتی صرف در تخصص کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی می باشد. توجه داشته باشید توسط نقشه جانمایی پلاک ثبتی گواهی می شود موقعیت یک ملک با مساحی مشخص دارای چه پلاک ثبتی و با چه حدود اربعه ای می باشد.

نقشه جانمایی پلاک ثبتی چیست؟

گروه نقشه برداری آلفا مپ
گروه نقشه برداری آلفا مپ

نقشه جانمایی پلاک ثبتی در واقع یک پلان یا کروکی ثبتی از ملک می باشد با اطلاعات حقوقی و حدود ملک در نقشه تفکیکی اولیه به انضمام برداشت وضع موجود ملک در سیستم مختصات یو تی ام. نقشه جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی را می توان هم رده با سند رسمی یک ملک محسوب کرد. نقشه جانمایی پلاک ثبتی با نقشه یو تی ام ملک کاملا متفاوت است.

توجه داشته باشید که نقشه یو تی ام وضع موجود ملک صرفا نقشه ( کروکی ) ملک در سیستم مختصات است و پلاک ثبتی در این نقشه درج نمی شود. در واقع نقشه یو تی ام وضع موجود صرفا مساحی ملک را در سیستم مختصات یو تی ام مشخص می کند.

نقشه پلاک های ثبتی تهران
نقشه پلاک های ثبتی تهران

در صورتی که در نقشه جانمایی پلاک ثبتی علاوه بر مساحی وضع موجود ملک در سیستم مختصات یو تی ام وضعیت اولیه ملک در زمان تفکیک ( سند های شاهنشاهی ) نیز مشخص می گردد. همچنین پلاک ثبتی ملک نیز درج می شود. در نقشه جانمایی پلاک ثبتی در صورتی که تداخل پلاکی طبق برداشت وضع موجود و وضع اولیه زمین در زمان تفکیک مشاهده شود توسط کارشناس مشخص می گردد.

نحوه جانمایی پلاک ثبتی
نحوه جانمایی پلاک ثبتی

به دلیل بار بالای حقوقی نقشه جانمایی پلاک ثبتی تعرفه تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تعرفه ( هزینه ) تهیه نقشه یو تی ام متفاوت است. کارشناس رسمی با مهر و امضا نقشه یو تی ام جانمایی ثبتی در واقع زیر بار حقوقی قرار می گیرد که مستند قانون ثبت برای کارشناس مشخص کرده است. توجه داشته باشید نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی جز اصلی ترین مدارک در امور ثبتی و کاداستر می باشد.

جانمایی پلاک ثبتی بر چه مبنایی انجام می شود؟

مبنای اصلی جهت تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی در واقع نقشه های تفکیکی موجود در پرونده ثبتی املاک می باشد. دسترسی به پرونده ثبتی املاک صرفا برای کارشناس رسمی دادگستری مقدور است. امروزه شاهد انجام عملیات حقوقی و پیچیده جانمایی پلاک ثبتی توسط عده ای کارشناس نما در فضای مجازی و اینترنت هستیم. به دلیل عدم رعایت امور ثبتی جهت تهیه نقشه های ثبتی از جمله جانمایی سند توسط این افراد گاها با تعرفه های تا یک سوم تعرفه مصوب قبول مسئولیت می کنند.

معمولا نقشه های تهیه شده توسط این افراد که عمدتا اپراتور نقشه برداری هستند با مشکل مواجه خواهد شد. حتی مشاهده شده نقشه های تهیه شده توسط این افراد مشکلات حقوقی نیز بوجود آورده است. به عنوان نمونه عینی یک اپراتور نقشه برداری یک پلاک ثبتی در منطقه یک تهران جانمایی کرده بود و جای ملک را مشخص کرده بود و نقشه را ممهور به مهر کارشناس رسمی تحویل داده بود. پس از مشخص شدن اشتباه این فرد جانمایی مجدد صورت گرفت و جای دقیق ملک مشخص گردید.

جانمایی پلاک ثبتی چه کاربردی دارد؟

جانمایی پلاک ثبتی کاربرد های زیادی دارد. به عنوان نمونه به چند مورد می پردازیم، جانمایی سند را می توانیم هم رده با سند مالکیت قرار دهیم

– جانمایی پلاک ثبتی برای تداخل پلاک

– جانمایی پلاک ثبتی جهت پیدا کردن املاک گمشده

– جانمایی پلاک ثبتی جهت استعلام ثبتی

جانمایی ثبتی ( جانمایی سند) یا به تعبیری که عوام مالکین از آن نام می برند ” جانمایی سند ” پروسه ای است برای تعیین مکان ثبتی و زمینی دقیق یک ملک در سیستم مختصات یو تی ام. به بیان تخصصی جانمایی پلاک ثبتی در واقع قرار دادن موقعیت مساحی سند در نقشه اولیه در زمان تفکیک است.

جانمایی پلاک ثبتی در قالب یک نقشه با مختصات یو تی ام که در آن حدود اربعه ملک روی نقشه یک دوهزارم و نقشه های ثبتی جانمایی شده است به مالک ارائه می شود که نقشه ” جانمایی پلاک ثبتی ” نام دارد. نقشه مبنا جهت تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی کروکی یا نقشه های ثبتی قدیمی معروف به نقشه های تفکیکی می باشد. پس از ترسیم حدود اربعه سند و مطابقت با نقشه های ثبتی و پلاک ثبتی، نقشه یو تی ام جانمایی ثبتی تهیه می شود.

در سالیان دور در ادارات ثبت تازه تاسیس منطقه واقع در حیطه ثبتی به چند منطقه تقسیم گردیده است. و با توجه به ترتیب مراجعه مالکین به اداره ثبت به ملک آنها پلاک ثبتی تخصیص داده شده است. این نحوه تخصیص پلاک ثبتی به مراجعه کنندگان به ادارت ثبت باعث به هم ریختگی پلاک های ثبتی و عدم هماهنگی ترتیب پلاک های در منطقه شده است.

 

تعرفه جانمایی سند های قدیمی
تعرفه جانمایی سند های قدیمی

به عنوان نمونه در یک منطقه با پلاک ثبتی اصلی 78 سنگ لشگری کمرد لواسان در پلاک های فرعی هیچ گونه ترتیب شماره در پلاک های فرعی در نظر گرفته نشده است. مثلا یک پلاک فرعی در آن منطقه 36 فرعی و پلاک فرعی مجاور آن 120 می باشد.

جانمایی پلاک ثبتی چگونه انجام می شود؟

در ادامه مقاله یک نمونه جانمایی پلاک ثبتی را به شما آموزش خواهیم داد. به عنوان نمونه یک نمونه نقشه ثبتی قدیمی را مشاهده می کنید.

نمونه نقشه ثبتی و تفکیکی
نمونه نقشه ثبتی و تفکیکی

این موضوع عدم نظم و ترتیب در صدور پلاک های فرعی باعث شده پلاک های فرعی اختلاف فاحشی داشته باشند. به نقشه ثبتی فوق توجه کنید، پلاک 358 فرعی در کنار پلاک 98 فرعی قرار گرفته که از نظر ترتیب پلاک های فرعی نظم خاصی وجود ندارد.

در این صورت که مالک یک ملک باشید با سندی قدیمی ( سند شاهنشاهی ) و اطلاعی از مکان قرار گیری ملک نداشته باشید، با مطالعه حدود اربعه آن سند نخواهید توانست محل دقیق ملک را حدس بزنید.

جهت جانمایی سند ( جانمایی سند قدیمی ) و ارائه به اداره ثبت جهت دریافت سند تک برگ می بایست ابتدا نقشه یو تی ام جانمایی سند ملک خود را تهیه کنید. تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی در تخصص کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی می باشد.

آموزش جانمایی پلاک ثبتی

به عنوان مثال یک سند در اختیار شما قرار می گیرد جهت جانمایی پلاک ثبتی و مشخصات حدود اربعه سند به شرح ذیل می باشد:

شش دانگ پلاک ثبتی 78 اصلی 462 فرعی مفروز و مجزی شده از پلاک 98 فرعی از 78 اصلی به متراژ 50.000 متر مربع با حدود اربعه شمالا به طول 200 متر به خیابان 20 متری، شرقا 250 متر به پلاک 358 فرعی، جنوبا به طول 200 متر به پلاک 199 فرعی، غربا به طول 250 متر به پلاک 375 فرعی واقع در مزرعه سنگ لشگری لواسان بزرگ.

جانمایی پلاک ثبتی این سند چگونه انجام می شود؟

همان طور که در نقشه ثبتی می بینید یک تکه از یک نقشه ثبتی بزرگ با مساحت چند صد هکتاری به عنوان نمونه درج شده، پس از ارجاع سند جهت جانمایی طبق حدود اربعه ابتدا پلاک ثبتی اصلی و فرعی سپس پلاک فرعی ملک بررسی می شود. پس از آن در صورت مفروز شدن پلاک فرعی می بایست نقشه ثبتی پلاک مفروزی را پیدا کرد.

در مثال ما سند مربوطه جهت جانمایی ثبتی مفروز شده از پلاک 98 فرعی از اصلی می باشد. طبق حدود اربعه سند نقشه ابعاد سند را با وضعیت پلاک های مجاور مفروز 98 بررسی می کنیم که در نقشه مشخص است. پس از بررسی حدود اربعه نقشه ثبتی که به صورت شیت های کاغذی قدیمی هست را در سیستم مختصات یو تی ام ترسیم می کنیم.

ترتیب ترسیم نقشه در سیستم مختصات یو تی ام با توجه به حدود اربعه کل نقشه ثبتی و برداشت حد و مرز کلی زمین ها توسط گیرنده مولتی فرکانس شمیم انجام می شود. پس از ترسیم نقشه ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام موقعیت سند را روی نقشه قرار می دهیم.

به نقشه ثبتی نمونه توجه کنید که جهت شمال آن چگونه مشخص شده. در کل نقشه های ثبتی کاغذی به صورت لوکال ترسیم شده اند. مطابق سند و جهت شمال در صورت قرار گیری موقعیت نقشه ثبتی و نقشه ترسیم شده در جهت شمال یا همان سیستم مختصات یو تی ام نقشه در وضعیت واقعی قرار می گیرد.

تبدیل سند شاهنشاهی به تک برگی
تبدیل سند شاهنشاهی به تک برگی

همان گونه که مشاهده می کنید ملک در موقعیت یو تی ام قرار گرفت و نقشه حدود اربعه سند روی نقشه ثبتی ژئو رفرنس شده قرار گرفت. حال 4 نقطه ملک یا اصطلاحا چهار میخ زمین در سیستم مختصات یو تی ام مشخص گردید.

نقشه هوایی پلاک ثبتی
نقشه هوایی پلاک ثبتی

حال نقشه یو تی ام حدود اربعه ملک می بایست روی نقشه 1/2000 منطقه و روی عکس هوایی جانمایی شود. حدود ثبتی سند و پلاک ثبتی روی نقشه درج می شود. مختصات یو تی ام چهار گوشه ملک نیز روی نقشه درج شده و به مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری می رسد.

جانمایی پلاک ثبتی سنگ لشگری
جانمایی پلاک ثبتی سنگ لشگری

جهت انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی یا اصلاحا پیدا کردن موقعیت سند های مجول المکان کارشناس رسمی دادگستری با تطبیق نقشه های ثبتی با حدود اربعه سند جستجوی پلاک ثبتی را انجام می دهند.

چگونه نقشه جانمایی پلاک ثبتی را دریافت کنیم؟

جهت دریافت نقشه جانمایی موقعیت ملک ( جانمایی سند ) می بایست به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کنید. توجه داشته باشید کارشناس رسمی صرفا با مطالعه ستد شما و بدون انجام پروسه جانمایی پلاک ثبتی نمی تواند جای ملک را مشخص کند. پروسه جانمایی پلاک ثبتی یا جانمایی سند یک پروسه پیچیده در امور ثبتی می باشد و با تهیه نقشه یو تی ام متفاوت است.

روال کار جانمایی پلاک ثبتی در واقع به مانند چیدن یک پازل با تعداد زیادی پازل می باشد که در واقع هر پاز یک پلاک ثبتی از پلاک های همسایگان مجاور طبق حدود اربعه سند می باشد. پس از مشخص کردن حدود اربعه ملک و املاک مجاور نقشه یو تی ام موقعیت سند قدیمی مشخص می شود.

به صورت کامل عملیات مشخص کردن موقعیت قرار گیری یک سند روی زمین را جانمایی پلاک ثبتی می گویند.جهت جانمایی پلاک ثبتی املاک کارشناس رسمی دادگستری نیازمند دسترسی به سند شش دانگ ملک شما می باشد. توجه داشته باشید در صورت نمایندگی از سایر ورثه جهت جانمایی پلاک ثبتی می بایست نامه وکالت از کلیه وراث را در دست داشته باشید.

جانمایی موقعیت ملک طبق سند

قرار گیری جای ملک که در چه مکانی قرار بگیرد، بر عهده مهندس نقشه برداری نمی باشد. در موارد زیادی مشاهده می کنیم که پس از قرار گیری موقعیت ملک در اراضی ملی و منابع طبیعی مالکین این موضوع را از چشم نقشه بردار می بینند. جای دقیق ملک طبق نقشه های ثبتی مشخص می شود و ارتباطی به کارشناس رسمی ندارد. در تعدادی از مواردی که جانمایی توسط تیم کارشناسی ما انجام شده ملک در بهترین و مرغوب ترین مکان ها قرار گرفته. در برخی مواقع نیز ملک در اراضی ملی واقع شده است.

در واقع محل قرار گیری ملک شما پس از جانمایی سند بستگی به اقبال شما دارد. به صورت کلی هزینه جانمایی پلاک ثبتی در هر حالتی برای کارشناس تفاوتی ندارد که ملک جانمایی شده مرغوب باشد یا خیر. توجه داشته باشید در صورتی که موقعیت ملک شما در محدوده اراضی ملی و منابع طبیعی قرار گرفت نا امید نشوید. به صورت نمونه در پلاک های ثبتی 78 و 79 سنگ لشگری و پی دو برادران واقع در کمرد،لواسان بزرگ،پردیس. تعداد کثیری از سند ها در اراضی ملی واقع شده اند.

برای این موارد در صورت قرار گیری موقعیت ملک در اراضی ملی میتوان نقشه را روی عکس های هوایی دهه سی و چهل نیز جانمایی کرد. در صورت داشتن سابقه احیا طبق ماده 56 می توان اقدام به باز پس گیری این املاک نمود.

آیا جانمایی پلاک ثبتی صرفه اقتصادی دارد؟

با توجه به بالا رفتن قیمت زمین در کلیه مناطق در هر صورت جانمایی پلاک ثبتی به شما مالکین محترم توصیه می شود. توجه داشته باشید به عنوان نمونه جهت جانمایی یک سند در لواسان به متراژ 1200 متر هزینه تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی آن ملک به انداره ارزش ریالی 2 متر از آن زمین می باشد. حال برآورد کنید آیا جانمایی پلاک ثبتی آیا صرف اقتصادی دارد یا خیر؟

هزینه و تعرفه جانمایی سند
هزینه و تعرفه جانمایی سند

پروسه جانمایی سند ثبتی به دلیل بار حقوقی فراوان می بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی انجام شود. تیم کارشناسی ما با دسترسی به آرشیو قوی از نقشه های ثبتی و سابقه جانمایی تعداد کثیری پلاک ثبتی آماده همکاری با مالکین محترم جهت جانمایی پلاک ثبتی ( جانمایی سند ) املاک شما می باشد.

بیشتر بخوانید: وظایف کارشناس رسمی دادگستری

سیاست تیم کاری و کارشناسی ما جهت انجام امور ثبتی از جمله جانمایی سند های قدیمی، تهیه نقشه یو تی ام بر مبنای صداقت کاری و اصول سوگند نامه نظام مهندسی می باشد. به عنوان نمونه جهت جانمایی سندهای قدیمی ( شاهنشاهی ) ابتدا سند ملک را بررسی کرده و در صورت موجود بودن سوابق ثبتی و امکان جانمایی پلاک ثبتی به مالک اعلام میکنیم که جانمایی ملک شما مقدور است. پس از اعلام هزینه کارشناسی و اعلام میزان زمان مورد نیاز مبلغی به عنوان بیعانه دریافت شده و پروسه جانمایی پلاک ثبتی را استارت میکنیم.

بسیار مشاهده شده برخی کارشناس ها مبالغی را از مالکین تحت عنوان بیعانه جهت جانمایی سند دریافت می کنند و پس از مدتی به مالک اعلام می کنند که جانمایی سند شما مقدور نیست. تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی با تهیه نقشه یو تی ام دو پروسه کاملا متفاوت می باشند. تهیه نقشه یو تی ام زمانی انجام می ود که جای ملک مشخص باشد و مهندس نقشه برداری توسط گیرنده مولتی فرکانس متصل به سامانه شمیم ( جی پی اس شمیم ) نقشه ملک شما را تهیه و ممهور به مهر کارشناسی می کند.

در پروسه تهیه نقشه یو تی ام جانمایی ملک ( جانمایی سند ) می بایست در گام اول کلیه نقشه های ثبتی منطقه که همگی روی کاغذ های قدیمی ترسیم شده اند بررسی شود. پس از بررسی نقشه های ثبتی قدیمی تیم کارشناسی ما توسط عملیات کارتوگرافی نقشه های ثبتی قدیمی را تبدیل به نقشه های رقومی یا نقشه اتوکد در سیستم مختصات یو تی ام می کنند.

پس از تهیه نقشه یو تی ام جانمایی مکان ملک و دریافت مختصات گوشه های ملک، مختصات های ملک را روی زمین میخ کوبی می شود.

کلیپ معرفی نقشه جانمایی پلاک ثبتی

تشریح جانمایی پلاک ثبتی

نقشه جانمایی پلاک ثبتی نقشه ای است برای تعیین مکان ثبتی و زمینی دقیق یک ملک طبق سوابق ثبتی و حدود اربعه ملک مورد تعرفه. در سالهای گذشته (زمان قدیم)، که ادارات ثبت اسناد و املاک تاسیس گردیده بود. هر منطقه به چند بخش کلی ثبتی تقسیم شده بود و با توجه به زمان و دوره مراجعه مالکین به ادارات ثبت اسناد و املاک به ملک تحت تصرف  آنها پلاک ثبتی تخصیص داده می شد.

این روش تخصیص پلاک ثبتی فرعی یا مفروزی باعث به عدم نظم در صدور پلاک فرعی و نا همخوانی شماره پلاک در بخش های ثبتی شده بود.به شکلی که در مجاورت املاک این امکان وجود دارد که پلاک ثبتی فرعی و مفروزی اختلاف فاحشی وجود داشته باشد.

جانمايي پلاک ثبتي چيست؟
جانمايي پلاک ثبتي چيست؟

به بیان ساده نقشه جانمایی پلاک ثبتی به نقشه ای گفته می شود که در سیستم مختصات یو تی ام تهیه شده است و حدود اربعه ثبتی و وضع موجود ملک را مشخص میکنید. همچنین پلاک ثبتی ملک مورد تعرفه و املاک مجاور روی نقشه درج می شود.

جانمایی سند ثبتی روی زمین
جانمایی سند ثبتی روی زمین

بیشتر بخوانید: سیستم مختصات یو تی ام یعنی چه؟

نقشه جانمایی سند های قدیمی و بنچاق در واقع موقعیت قرار گیری سند شما را روی نقشه مشخص می کند و می بایست ممهور به مهر کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی باشد. نقشه تعیین حدود اربعه املاک مجهول المکان جهت پیدا کردن املاک گم شده که مالک از مکان آن بی خبر است کاربرد دارد. همچنین جهت رفع مشکلات ثبتی و تداخل پلاک های ثبتی کاربرد دارد.

بیشتر بخوانید: جانمایی پلاک ثبتی چگونه انجام می شود؟

جانمایی پلاک و تثبیت موقعیت ملک پروسه ای پیچیده و زمان بر است و می بایست توسط کارشناس متخصص امور ثبتی تهیه شود، همچنین می بایست به نقشه های ثبتی دسترسی داشت و مثل شکل ذیل با کنار هم گذاشتن پازل ها (نقشه های ثبتی) و ژئو رفرنس کردن نقشه های ثبتی حدود اربعه را تبدیل به نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی کرد.

نقشه کاداستر تهران
نقشه کاداستر تهران

به عنوان نمونه یک ملک به ما معرفی می شود که مساحت سندی (ثبتی) ملک با وضع موجود همخوانی ندارد، در این موارد ابتدا کارشناس رسمی ملک مورد نظر و املاک مجاور را توسط گیرنده مولتی فرکانس شمیم (جی پی اس شمیم) و توتال استیشن برداشت میکند.

پس از برداشت و ترسیم نقشه تهیه شده حال کارشناس رسمی برداشت وضع موجود را با نقشه ثبتی تطابق می دهد و متوجه اختلاف ثبتی خواهد شد، در مورد دیگر که مربوط به املاک مجهول المکان هستند، کارشناس موقعیت حدود اربعه سند را روی سوابق و نقشه های ثبتی جانمایی میکند و موقعیت و آدرس ملک را مشخص می کند.

جانمایی پلاک ثبتی سند روی زمین

جانمایی موقعیت ملک طبق سند در واقع یک نقشه یا کروکی ثبتی از موقعیت ملک طبق نقشه تفکیک اولیه زمین در زمان تفکیک است. نقشه جانمایی ملک با مختصات یو تی ام روی نقشه یک دو هزارم منطقه جانمایی می شود. معمولا نقشه جانمایی سند شاهشناهی کاربرد های فراوانی در امور ثبتی دارد. عمده کاربرد نقشه یو تی ام جانمایی ملک برای پیدا کردن مکان املاک طبق پلاک ثبتی اصلی و فرعی و حدود اربعه املاک است.

در واقع توسط نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مکان دقیق املاک مجهوال المکان پیدا می شود. پس از مشخص شدن مکان مالک میتواند با استناد به نقشه جانمایی سند اقدام به دریافت سند تک برگ ملک را نماید.

معمولا سند های قدیمی و شاهنشاهی نیازمند تهیه نقشه یو تی ام جانمایی سن می باشند. در سند های قدیمی حدود اربعه به صورت حدی به حدی می باشد و پیدا کردن مکان ملک طبق سند برای مالک امری غیر ممکن است. تیم کارشناسی آلفا مپ با دسترسی به نقشه های ثبتی مستند و مطالعه پرونده های ثبتی در یک پروسه قانونی می تواند مکان املاک را طبق سند مشخص کند.

توجه داشته باشید با توجه به به هم ریختگی و عدم نظم و ترتیب در پلاک های ثبتی در صورتی که نیاز به نقشه یو تی ام جانمایی ملک خود طبق سند را داشته باشید. همچنین در مواقع نیاز به نقشه یو تی ام ملک طبق سند جهت ارائه نقشه به ارگان های مختلف جهت حل اختلاف ثبتی با املاک مجاور می بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه یو تی ام جانمایی سند ملک خویش را دریافت کنید.

جانمایی سند منگوله دار شاهنشاهی

معمولا در عمده املاک املاک با سند های قدیمی و شاهنشاهی که مالک انها سالیان سال از موقعیت مکانی ملک خود بی خبر است با توجه به توسعه بافت شهری ساخت و ساز های روی این دسته املاک شکل گرفته است. ممکن است در این ساخت و سازها ملک مورد تصرف ارگان های دولتی و اشخاص قرار گرفته باشد. البته در این موارد جای نگرانی نیست زیرا پس از تهیه نقشه یو تی ام جانمایی سند مالک می تواند درخواست تامین دلیل ارائه کرده و ملک خویش را پس بگیرد.

در برخی مواقع پس از طی مراحل قانونی مبلغ ریالی ارزش روز زمین به مالک پرداخت می شود. به صورت کلی نقشه جانمایی در واقع حکم سند هندسی ملک را دارد که ممهور به مهر کارشناس رسمی دادگستری می شود.

کلیه املاک موجود در بافت شهری دارای سوابق ثبتی طبق سند مادر می باشند. پس از توسعه شهر ها پلاک های مفروزی روی این سند های مادر صادر گردیده است. قابل توجه مالکین محترم در صورتی که سندی در دست دارید و از مکان آن ملک بی خبر هستید تیم کارشناسی و امور ثبتی آلفا مپ آمادگی دارد تا کلیه مراحل حقوقی ملک را برای شما طی قرارداد انجام دهد.

انجام امور ثبتی ما جهت پیدا کردن موقعیت املاک گمشده به ترتیب ابتدا تهیه نقشه جانمایی سند قدیمی روی زمین و در مرحله آخر باز پس گیری ملک تصرف شده و صدور سند تک برگ است.

نمونه نقشه جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری روی نقشه 2000
جانمایی پلاک ثبتی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری روی نقشه 2000
جانمایی پلاک ثبتی کارشناس رسمی نقشه برداری روی عکس هوایی دهه 40
جانمایی پلاک ثبتی کارشناس رسمی نقشه برداری روی عکس هوایی دهه 40
جانمایی پلاک ثبتی کارشناس رسمی نقشه برداری روی نقشه ماهواره ای
جانمایی پلاک ثبتی کارشناس رسمی نقشه برداری روی نقشه ماهواره ای

 

سند های مادر یا به اصطلاح مالکین مادر سند ها در درون حدود اربعه خود چندین ملک را شامل می شوند. بر همین مبنا سند های مادر برای املاک درون آن محدوده مشترک می باشند.
جهت تهیه نقشه جانمایی سند می بایست کلیه اسناد ثبتی ملک مورد تعرفه تهیه و مستند سازی شود. معتبر ترین مدرک ثبتی جهت تهیه نقشه جانمایی موقعیت ثبتی ملک سند مادر است که فرعی های مختلف از آن سند مفروز شده است.
کارشناس رسمی دادگستری در پروسه جانمایی ملک و با مطالعه پرونده ثبتی و الاک مجاور به این اسناد دست پیدا میکند. کارشناس رسمی با مطالعه پرونده ثبتی علاوه بر مادر سند وضعیت ثبتی ملک را نیز بررسی می نماید. بررسی همسایگان ملک مجاور از اهمیت ویژه برخوردار است زیرا سند های قدیمی همگی حدی به حدی می باشند.
پس تهیه مستندات حقوقی و ثبتی و تهیه مدل هندسی ملک در سیستم مختصات یو تی ام و برداشت حدود اربعه املاک مجاور و ملک مورد تعرفه در صورت تعارض املاک به یکدیگر روی نقشه جانمایی ملک مشخص می شود.
جهت تطابق حدود اربعه سندی ( وضع ملک در زمان تفکیک ) و حدود اربعه فعلی که توسط دوربین نقشه برداری و گیرنده مولتی فرکانسه شمیم نقشه ثبتی جانمایی ملک تهیه می شود.

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی سند های شاهنشاهی معتبر که قابل استناد و ارائه به ارگان های دولتی باشد، می بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی تهیه شود. جهت تهیه نقشه جانمایی سند های قدیمی و شاهنشاهی کارشناس رسمی می بایست سوابق ثبتی را بررسی نموده و با مطالعه پرونده ثبتی امور مربوط به جانمایی ملک را انجام دهد.
پس از تهیه مستندات لازم و تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود ملک و تطابق با نقشه های ثبتی نقشه جانمایی سند تهیه می شود. در پروسه جانمایی سند بررسی دقیق حدود اربعه و پرونده املاک مجاور از اهمیت ویژه برخوردار است.

تبدیل سند دفترچه ای به تک برگ
تبدیل سند دفترچه ای به تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی سند تک برگ

در بین اسناد مالکین در امور ثبتی سند تک برگ ( سند کاداستر ) معتبر ترین نوع سند محسوب می شود. علت اعتبار فنی و حقوقی سند تک برگ بدین علت است که در مراحل تشکیل پرونده جهت دریافت سند تک برگ مستندات قدیمی ثبتی ملک و نقشه یو تی ام ملک که معروف به نقشه کاداستر هست شامل نقشه قطعات تفکیکی و حدود اربعه مجاورین ملک درج می شود.
همچنین نقشه یو تی ام کل پلاک طبق نقشه تفکیکی نیز در سیستم مختصات یو تی ام تهیه می شود. در پروسه صدور سند تک برگ کارشناس رسمی با ارائه نقشه یو تی ام در واقع اطلاعات توصیفی و حقوقی ملک و اطلاعات هندسی ملک و املاک مجاور را درج می کند. توسط این اطلاعات و درج در سامانه کاداستر با کد کارشناسی SSBR که مختص هر کارشناس است اطلاعات ملک اعتبار سنجی شده و جهت صدور سند تک برگ بخش زیادی از پروسه صدور سند تک برگ طی میشود.
کارشناس رسمی پس از تهیه مستندات ثبتی و درج در نقشه در واقع بخشی از اطلاعات ثبتی مورد نیاز جهت صدور سند را تهیه کرده است و مالک پس از تحویل نقشه به اداره ثبت در سیستم ادارات ثبت درج می گردد.
ارائه اصل سند مالکیت و نقشه یو تی ام که حاوی اطلاعات مورد نیاز جهت صدور سند است به بایگانی اداره ثبت جهت طی مراحل قانونی صدور سند تک برگ انجام می شود.
توجه داشته باشید در صورتی که در حدود اربعه املاک درخواست دهنده سند تک برگ اختلاف وجود داشته باشد، این مالکین می بایست نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی ملک خویش را دریافت کنند.
توجه داشته باشید تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود با تهیه نقشه یو تی ام بسیار متفاوت است. در واقع نقشه جانمایی موقعیت ثبتی ملک در سیستم مختصات یو تی ام در زمان اولیه تفکیک ملک است. نقشه یو تی ام وضع موجود نقشه مساحی ملک در وضع فعلی می باشد.

بیشتر بخوانید: نقشه یو تی ام چیست؟

جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی

راجع به جانمایی پلاک سند های قدیمی یا سند های منگوله دار ( شاهنشاهی ) نکته مهمی وجود دارد، و آن نکته حدود اربعه تعرفه شده در سند می باشد. توجه داشته باشید که این دست سند های قدیمی اصطلاحا سند های حدی به حدی می باشند.

در برخی سند های قدیمی که به عنوان نمونه درج گردیده شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 250 متر و شرقا حدی به خیابان یا حدی به ساختمان، این احتمال وجود دارد که این ملک در منطقه و بافت شهر واقع شده باشد.

در برخی سند های نیز حدود اربعه به عوارض طبیعی همچون جوی آب ( نهر ) یا قنات و کوه درج شده که احتمالا خارج از شهر می باشند. البته با توجه به توسعه شهری این موارد در حد احتمال می باشد و ممکن است همان حدی به نهر در حال حاضر حدی به کوچه باشد.

در موارد بسیاری بوده که مثلا حدی به تپه روی سند درج شده ولی پس از جانمایی تعیین ادرس ملک و تهیه نقشه یو تی ام مشخص گردیده که این منطقه به بافت شهری تبدیل شده. یا مثلا این احتمال وجود دارد که موقعیت زمین تصرف شده باشد و به قطعات ریز تر تقسیم شده باشد.

در هر صورت این املاک قابلیت باز پس گیری را دارند. البته توجه داشته باشید به شرطی که سوابق ثبتی لازم و مستند جهت جانمایی پلاک ثبتی در سوابق ثبتی ملک موجود باشد. به علت تغییر بافت شهری از دهه سی و چهل تا کنون بسیاری مورد داشته ایم که مالک اعلام میکرد به عنوان نمونه ملک ما در زمان بچگی در روستای اوشان قرار داشت ولی پس از جانمایی مشخص گردید که ملک در بر بلوار فشم لواسان قرار داشت.

اهمیت جانمایی پلاک ثبتی

به علت افزایش روز افزون قیمت املاک و زمین با هزینه بسیار ناچیز نسبت به قیمت زمین میتوان سند های قدیمی را توسط جانمایی نقشه سند قدیمی زنده کرد. توجه داشته باشید که پروسه جانمایی سند های قدیمی روی زمین یک پروسه پیچیده مهندسی و حقوقی است و تا اتمام امور کارشناسی حتی خود کارشناس رسمی نیز نمی تواند جای قرار گیری ملک را حدس بزند.

در مواردی مشاهده می شود که برخی کارشناسان با مطالعه اولیه سند و تشابه پلاک فرعی بر مبنای حدس و گمان به استناد جانمایی یک پلاک ثبتی مشابه جای ملک را حدس می زنند که این کار اشتباه است. بدین علت که ترتیب پلاک های فرعی صادره برای املاک دارای نظم ترتیب نیست و الزاما به فرض مثال پلاک 123 فرعی در مجاورت 122 فرعی نیست.

برخی مالکین درخواست می کنند که یک برآورد اولیه درباره مکان  احتمالی ملک از کارشناس رسمی دریافت کنند تا اطمینان حاصل نمایند جانمایی موقعیت سند قدیمی ارزش انجام و صرف هزینه را دارد یا خیر. هرگونه حدس و گمان جای ملک تا قبل از انجام کامل جانمایی سند غیر حرفه ای می باشد و درخواست شما مالک محترم راجع به حدس و گمان جای ملک موجب تصمیم گیری غلط می شود.

جانمایی ملک روی نقشه ثبتی در هر صورت ارزش پیگیری را دارد. در موارد بسیاری دیده ایم که پس از جانمایی نهایی موقعیت ملک در یک مکان مناسب با ارزش ریالی بسیار بالا قرار گرفته که حق الزحمه کارشناسی مبلغ حتی نیم متر از زمین نیز نشده است.

جانمایی معکوس پلاک ثبتی چیست؟

جانمایی معکوس پلاک ثبتی یک سری امور حقوقی و مهندسی می باشد موقعیت ملک را بر اساس مشخصات ثبتی ثبت شده در سند از جمله پلاک ثبتی اصلی، فرعی، و شماره قطعه را مشخص می کند. در برخی اسناد قطعه مفروزی نیز توسط جانمایی نقشه سند مشخص می گردد.
در واقع جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم  در مواقعی کاربرد دارد که شخصی قصد خرید یک ملک را دارد و مشخصات ثبتی و پلاک ثبتی ملک را خودش به عنوان خریدار توسط کارشناس رسمی دادگستری توسط تهیه نقشه تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک استعلام می کند.
پس از تهیه نقشه جانمایی معکوس ملک حدود اربعه و پلاک ثبتی ملک در زمان تفکیک و وضع موجود فعلی روی نقشه یک دوهزارم درج شده و ممهور به مهر کارشناس رسمی به متقاضی تحویل می شود.

 

کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی
کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

در پایان مختصات یو تی ام ملک مورد روی زمین تثبیت می شود یا اصطلاحا چهار میخ می شود جهت محصور کردن یا دیوار کشی. جهت انجام عملیات جانمایی معکوس پلاک ثبتی و جانمایی اسناد قدیمی روی زمین یک پروسه حقوقی و مهندسی طی می شود.
جانمایی سند روی زمین با آدرس در برخی مواقع برای املاکی نیاز است که جای ملک مشخص است و به دلیل مفقود شدن مدارک مالکیت مالک اطلاعات ثبتی ملک از جمله پلاک ثبتی را نمی داند. البته عملیات جانمایی معکوس پلاک برای املاکی میسر است که سابقه ثبتی در ادارت ثبت داشته باشند. کارشناس رسمی دادگستری پس از تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود و تهیه سوابق ثبتی نقشه جانمایی معکوس را تهیه می کند.
پس از دریافت نقشه جانمایی معکوس پلاک ثبتی مالک می تواند درخواست سند تک برگ را به اداره ثبت ارائه دهد. در واقه این نقشه شامل حدود اربعه ملک، پلاک ثبتی ملک و املاک مجاور و حدود گذر های اطراف ملک در سیستم مختصات یو تی ام است.
جهت تهیه نقشه کارشناس رسمی دادگستری در محل ملک مورد تعرفه با تجهیزات دقیق نقشه برداری از جمله دوربین نقشه برداری و گیرنده مولتی فرکانس شمیم، حدود اربعه ملک را برداشت می کند. سپش موقعیت یو تی ام، حدود اربعه و مساحت دقیق ملک ترسیم می شود . پس از تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود با استفاده از بانک جامع اطلاعات ثبتی، پلاک ثبتی متعلق به ملک مورد تعرفه در نقشه درج می گردد.

جانمایی نقشه یو تی ام روی نقشه هوایی

جانمایی نقشه یو تی ام روی نقشه هوایی

جانمایی نقشه یو تی ام روی نقشه هوایینقشه های تهیه شده جهت ارائه به ادارات ثبت به منظور کاداستری نمودن آنها و ورود در بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر بر اساس دستور العمل ذیل تهیه گردند :

۱- کلیه نقشه های املاک اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده و یا جهت صدور سند مالکیت ارائه می گردد لازم است در سیستم تصویر UTM بر روی بیضوی WGS84 تهیه و بطریق رقومی ترسیم گردد.

۲- دقت نقشه های تهیه شده در مرز محدوده پلاکها (اصلی یا فرعی) برای مناطق شهری بر اساس دقت ۱:۵۰۰ و برای مناطق بافت مسکونی روستائی بر اساس دقت نقشه های ۱:۲۰۰۰ ، برای مناطق زراعی بر اساس دقت نقشه های ۱:۲۰۰۰ تا ۱:۵۰۰۰ و برای مناطق منابع طبیعی بر اساس دقت نقشه های ۱:۵۰۰۰ تا ۱:۲۵۰۰۰ و در مرز مستثنیات مناطق منابع طبیعی بر اساس دقت نقشه های ۱:۲۰۰۰الی ۱:۵۰۰۰ می باشد. ضمن آنکه طول ابعاد اضلاع ومساحت محدوده ها با اتکاء به مختصات یو تی ام گوشه ها تعیین و روی نقشه ها منعکس شده باشد.

۳- برای املاک دارای سند مالکیت شماره پلاک اصلی و فرعی و مفروزی و بخش و ناحیه ثبتی در مرکز هر پلاک قید گردد.

در صورتی که نقشه های تهیه شده در محدوده مرز پلاک با طبیعت مطابقت داشته ولی با مرز پلاکهای همجوار ویا با نقشه ثبتی موجود تطبیق نداشته باشد. نماینده ونقشه بردار سازمان مربوطه و نماینده ونقشه بردار از واحد ثبتی به محل عزیمت و مرزهای مورد نظر را نهائی نموده و پس از تهیه گزارش لازم و برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت پلاک جدید و اصلاح محدوده پلاکهای مجاور قدیم اقدام لازم صورت پذیرد.

در مورد مناطق شهری بالاترین دقت مد نظر است و در مورد زمینهای کشاورزی دقت متوسط و در مورد زمینهای بزرگ منابع طبیعی مانند مرتع و دامنه های کوه، با توجه به عدم وجود نقشه های دقیق از منطقه، از عکس های هوایی جهت جانمایی ملک و نشان دادن عوارض موجود در محدوده ملک استفاده می شود به طوری که مرز پلاک های ثبتی قابل تشخیص و منطبق با مرزهای طبیعی موجود باشد.

انواع جانمایی پلاک ثبتی سند

1- جانمایی ملک طبق حدود اربعه سند

جانمای ملک به دلیل بار حقوقی بالا می بایست توسط کارشناسان رسمی دادگستری رشته امور ثبتی، با بررسی پرونده ثبتی ملک مورد تعرفه انجام می شود. کارشناس رسمی دادگستری می بایست بدون توجه به محل مورد تعرفه مالک و طبق سوابق ثبتی جانمایی پلاک ثبتی را انجام دهد.

معمولا به دلیل اغییر و تحول مناطق طی سالیان گذشته و حال مالکین در حدود اربعه دچار شک و تردید هستند و طبعا جهت جانمایی ملک تمایل دارند ملک در موقعیت ملکی خوبی قرار بگیرد. کارشناس می بایست صرفا طبق نظر کارشناسی امور مربوطه را انجام و نقشه جانمایی را تهیه کند.

در صورتی که ملک در مکان مورد تعرفه مالک قرار بگیرد و جای مطلوبی باشد نیز دلخواه کارشناس است، اما این موضوع تغییری در نظر کارشناس ایجاد نخواهد کرد. کارشناس رسمی با توجه به شرح وظایفی که قوانین ثبتی برایش مشخص کرده ملزم به انجام امور کارشناسی در چارچوب قانون است.

به دلیل مهر و امضا نقشه جانمایی سند کارشناس به دلیل بار مسئولیت بالا ملزم به انجام امور کارشناسی دقیق می باشد.

موارد ارجاعی جهت جانمایی سند:

-مالک سندی در دست دارد اما مکان ملک مجهول است.

-سند ملک قدیمی می باشد و در حدود اربعه ابهام وجود دارد.

2- جانمایی ملک طبق تعرفه مالک

جانمایی ملک طبق تعرفه مالک طی عملیات هندسی همراه با برداشت زمینی توسط تجهیزات دقیق نقشه برداری صورت می گیرد به دلیل تخصصی بودن امور هندسی در جانمایی ملک می بایست این امور توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شود.

جستجوی پلاک ثبتی
جستجوی پلاک ثبتی

روش کار جهت جانمایی ملک روی نقشه ثبتی این دست املاک بدین شکل است  مالک از موقعیت ملک خویش اطمینان دارد و حدود اربعه را جهت برداشت به مهندس نقشه برداری تعرفه میکند. مهندس نقشه برداری طبق اظهارات مالک عملیات نقشه برداری زمینی را انجام می دهد و نقشه یو تی ام ملک را تهیه می کند. پس از تهیه نقشه، این سند ممهور به مهر کارشناس رسمی دادگستری می شود.

موارد رجوع در این نوع پرونده ها:

نقشه برداری و مستحی حدود اربعه جهت ثبت و صدور سند تک برگ.

تعیین مختصات یو تی ام توسط سامانه شمیم جهت ثبت در سیستم کاداستر.

تغییر حدود اربعه ملک مانند تعریض و عقب نششینی در گذر ها.

چه ملکی نیاز به جانمایی پلاک ثبتی دارد؟

در صورتی که یک ملک یکی از شروط ذکر شده را دارا  باشد نیازمند عملیات جانمایی سند می باشد. در این روش می بایست حدود ثبتی درج شده در سند متعلق به ملک صورت بگیرد. پس از آن موقعیت ملک از بانک جامع اطلاعات و  املاک کاداستر استخراج می شود و پس از آن این نقشه که دارای سیستم مختصات یو تی ام است، بر روی نقشه های ثبتی جانمایی می شود و تبدیل به آدرس ملک می شود.

موارد و املاک مورد نیاز جهت جانمایی سند:

۱- بررسی مالکیت یک مالک در صورت شبهه در مالکیت یک پلاک ثبتی.

۲- در صورتی که چند مالک مدارک یکسان از یک ملک را در دست داشته باشند

۳- مالک فقط سند ملک را در دست داشته باشد و مکان ملک مجهول باشد.

۴- دادگاه درخواست جانمایی سند را به مالک ارائه کند.

۵- حدود اربعه یک ملک به صورت حدودی مشخص باشد و جهت محصور کردن نیاز به مختصات و میخ کوبی با دقت سانتی متر باشد.

۶- شهرداری به مالک درخواست تهیه نقشه یو تی ام و جانمایی وضع موجود روی وضع اولیه ( زمان تفکیک ) ملک را بدهد.

تفاوت نقشه یو تی ام با نقشه جانمایی

نقشه یو تی ام و نقشه جانمایی موقعیت ملک از لحاظ فرمت ظاهری یکسان هستند. یک تفاوت عمده در این دو نقشه وجود دارد که بار حقوقی بسیاری برای کارشناس رسمی دادگستری دارد. توجه داشته باشید در نقشه جانمایی پلاک سند، پلاک ثبتی اصلی و فرعی  توسط کارشناس رسمی روی کادر نقشه درج می گردد.

پروسه تهیه پلاک ثبتی جهت درج در نقشه و تایید توسط کارشناس رسمی در واقع همان جانمایی پلاک ثبتی ملک است. زیرا کارشناس با مهر امضا نقشه تایید می کند نقشه تعرفه شده با حدود اربعه مشخص و مختصات یو تی ام متعلق به پلاک ثبتی تعرفه شده است.

تعرفه تهیه نقشه جانمایی سند قدیمی روی زمین که یک نقشه یو تی ام است به همراه تاییدیه پلاک ثبتی بسیار بالاتر از تعرفه تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود ملک طبق تعرفه مالک است.

در نقشه UTM صرفاً گوشه های ملک تعرفه شده توسط مالک را کارشناس رسمی تایید می کند به همراه مساحی ملک (با استفاده از عملیات زمینی برداشت و نقشه برداری ) مختصات یو تی ام ملک و مساحی مشخص می شود.

قسمت اعظم نقشه ثبتی یا نقشه جانمایی تاییده پلاک ثبتی و تثبیت پلاک ثبتی توسط کارشناس است. در واقع کارشناس تایید میکند که مثلا پلاک ثبتی 126 اصلی فرعی 7754 فرعی متعلق به نقشه و موقعیت ملک نقشه برداری شده است.

به عنوان نمونه اگر پلاک ثبتی تعرفه شده توسط فروشنده ملک اشتباه باشد توسط تهیه نقشه یو تی ام به انضمام پلاک ثبتی این موضوع مشخص می شود. یا اگر موقعیت ملک مورد معامله در اراضی ملی واقع شود نیز خریدار از این موضوع آگاه می گردد.

تعیین آدرس املاک با سند قدیمی
تعیین آدرس املاک با سند قدیمی

توجه داشته باشید که نقشه جانمایی ملک در صورت بروز اختلافات ثبتی بسیار موثر خواهد بود و اختلافات ثبتی را مرتفع خواهد کرد. در واقع نقشه جانمایی ثبتی علاوه بر ارزش هندسی از ارزش حقوقی نیز برخوردار است.

یک معامله ملک با نقشه جانمایی پلاک ثبتی در واقع معامله را شفاف و از نظر دو بعد هندسی ( مساحت ملک ) و بعد حقوقی ( استعلام ثبتی ) بیمه میکند. توجه داشته باشید بدون تهیه نقشه یو تی ام جانمایی سند و معامله ملک در آینده نه چندان دور با مشکل مواجه خواهید شد.

در صورت تهیه نقشه جانمایی و نیاز به امور قضایی صرفا این نقشه در محاکم قضایی مورد پذیرش است زیرا ممهور به مهر کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی می باشد.

همچنین در صورت تهیه نقشه جانمایی و معامله ملک توسط این نقشه می توان درخواست سند تک برگ را به اداره ثبت ارائه نمود. دقت نقشه جانمایی سند که در سیستم مختصات یو تی ام واقع می شود در حد سانتی متر می باشد. جهت صدور سند و امور ثبتی نقشه برداشت وضع موجود املاک مجاور و گذر ها نیز مورد نیاز است که در نقشه جانمایی سند درج می شود.

به صورت کلی نقشه یو تی ام را می توان برداشت وضع موجود ( مساحی ) ملک دانست، نقشه جانمایی سند نیز در واقع حدود اربعه اصلی ملک در زمان تفکیک و با نقشه ثبتی می باشد.

پیدا کردن پلاک ثبتی ملک چگونه است؟

چه مواقعی نیاز به جانمایی پلاک ثبتی داریم؟

1- پلاک ثبتی قید شده در سند شش دانگ صحیح نباشد.

2- در صورتی که مشخص نباشد ملک مورد تعرفه پلاک ثبتی دارد یا خیر.

3- چک کردن صحت پلاک ثبتی درج شده در قولنامه.

جهت بررسی و دست یابی به اطلاعات ثبتی موارد ذکر شده می توان با استفاده از جانمایی معکوس پلاک به پلاک ثبتی ملک موررد تعرفه دست پیدا کنیم. روش کار بدین شکل است که ابتدا می بایست نقشه یو تی ام ملک مورد تعرفه را تهیه کنیم سپس سوابق ثبتی ملک مورد تعرفه را طبق پلاک های ثبتی بررسی کنیم. پس از بررسی سوابق ثبتی در صورت موجود بودن پلاک ثبتی در نقشه یو تی ام درج می شود به این نقشه اصلاحا نقشه جانمایی معکوس پلاک می گوییم.

 

کارشناس جانمایی سند قدیمی
کارشناس جانمایی سند قدیمی

در صورتی که پس از جانمایی معکوس سند به این نتیجه برسیم که پلاک ثبتی برای ملک مورد تعرفه در نطر گرفته نشده، مالک می تواند به استناد نقشه یو تی ام تهیه شده و تهیه گواهی مختصات نسبت به ثبت نام جهت دریافت سند به استناد قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند اقدام نماید.

در صورتی که پس از بررسی سوابق ثبتی، پلاک ثبتی ملک مورد تعرفه تهیه شود، پلاک ثبتی تهیه شده بر روی نقشه ی یو تی ام جانمایی سند درج می شود و پلاک ثبتی تثبیت می شود. در صورتی که ملک مورد تعرفه مشاعی باشد، در نقشه ای جامع موقعیت زمین مادر که از طریق جانمایی سند تثبیت شده و زمین مشاع که از طریق نقشه با مختصات یو تی ام تهیه شده است، مشخص می شود تا مالکین بتوانند سند شش دانگ برای قطعه مشاعی دریافت نمایند.

جانمایی نقشه یو تی ام روی عکس هوایی

جهت جانمایی نقشه یو تی ام روی عکس هوایی، میزان دقت جانمایی به میزان دقت نقشه برداری زمینی توسط گیرنده مولتی فرکانس شمیم بستگی دارد و همچنین میزان دقت عکس هوایی تهیه شده پارامتر مهم دیگر می باشد.

با فرض دقت عکس بردای هوایی که توسط سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی ارتش صورت گرفته است و دقت عکس هوایی پنج هزارم و دقت عملیات نقشه برداری زمینی دوهزارم باشد دقت نقشه نهایی جانمایی شده می تواند در حد همان دقت پنج هزارم باشد و حصول دقت بهتر میسر نیست.

بیشتر بخوانید: عکس هوایی چیست؟

توجه داشته باشید دقت مطرح شده شده از لحاظ مختصات مطلق می باشد. از منظر دقت مختصات نسبی یعنی طولیابی یک طول بر روی نقشه دقت انجام عملیات بالا تر می باشد و به شکل صحیح می توان این مقادیر را روی عکس ژئورفرنس شده برآورد کرد.

توجه داشته باشید تعرفه جانمایی نقشه یو تی ام روی عکس هوایی دهه های گذشته بر اساس مساحت و منطقه مورد تعرفه است. در برخی مناطق به دلیل دسترسی سخت ضریب منطقه ای لحاظ می شود. همچنین بستگی دارد از چه تجهیزاتی جهت تهیه نقشه یو تی ام زمینی استفاده کنیم. همچنین تهیه تصویر هوایی نیز باید برآورد شود برای چه سالی مورد نیاز است که هزینه جدا گانه دارد.

جهت محاسبه تعرفه نقشه یو تی ام در مورد مناطق کوهستانی با بافت باغات به دلیل بسته بودن دید دوربین نقشه برداری به علت تراکم بالای درختان، همچنین تعداد گوشه های ممتد این دست املاک و شکل هندسی نامنظم ضریب منطقه ای ۱.۸ طبق دستورالعمل سازمان نقشه برداری، به تعرفه نهایی اعمال می شود. در مورد تهیه نقشه یو تی ام جهت جانمایی روی عکس هوایی زمین های کشاورزی  دید باز دوربین نقشه برداری و سیگنال کافی یرنده شمیم در دسترس است. توسط دوربین نقشه برداری به تمام گوشه های ملک از یک ایستگاه (محل استقرار دوربین نقشه برداری ) مشرف هستیم، حتی با وجود مساحت های بزرگ تر از املاک در فضا های بسته و باغات، تعرفه کمتری برآورد می شود.

 

جانمایی نقشه یو تی ام روی عکس هوایی
جانمایی نقشه یو تی ام روی عکس هوایی

جانمایی پلاک اصلی و فرعی روی زمین

خروجی عملیات جانمایی ملک در سیستم مختصات یو تی ام ، نقشه یو تی ام جانمایی پلاک است. و خروجی جانمایی ثبتی روی زمین، میخ های کوبیده شده و تثبیت شده روی زمین است بطوریکه با ریسمان به هم متصل شده اند و مرز زمین را شکل داده اند.

بسیاری اوقات متقاضیان جانمایی موقعیت ملک دچار این ابهام هستند که کارشناس موظف است پلاک ثبتی سند را روی زمین به مالک تحویل دهد. در صورتی که عملیات جانمایی پلاک از نقطه نظر فنی یعنی مختصات چهارگوشه پلاک ثبتی سند در نقشه درج شود بطوریکه کارشناس اداره ثبت با وارد کردن آن مختصات ها در سیستم کاداستری کشور می تواند به پرونده پلاک ثبتی مذکور دسترسی پیدا کند و جهت تشکیل پرونده برای تعیین تکلیف سندی آن اقدام شود.

 

نقشه یک دوهزارم جانمایی سند
نقشه یک دوهزارم جانمایی سند

نقشه یو تی ام جانمایی سند املاک جهت تشکیل پرونده در ادارت جهت تعیین تکلیف وضعیت اسناد مود استفاده قرار می گیرد. به عنوان نمونه جهت صدور سند المثنی و صدور سند تک برگ کاداستری.

بیشتر بخوانید: کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی چه وظایفی دارد؟

وظیفه نگهداری از نقاط پیاده شده بر روی زمین یا اصطلاحا چهار میخ زمین ، تا زمان بازدید کارشناس ثبت و تایید مکان ملک طبق نقشه یو تی ام جانمایی  به عهده مالک یا نماینده مالک است. توجه داشته باشید با زمان بندی صحیح فاصله بین پیاده سازی گوشه های ملک روی زمین تا با بازدید کارشناس را مدیریت کنید که نقاط پیاده شده از بین نروند و مجدد متحمل پرداخت هزینه میخ کوبی نشوید.

مراحل جانمایی پلاک ثبتی

1- جانمایی پلاک در سیستم مختصات یو تی ام جهت تهیه نقشه جانمایی جهت تحویل به ادارات ثبت.

2- جانمایی سند یا چهار میخ روی زمین پس از انجام مراحل تشکیل پرونده در ادارات ثبت.

صفر تا صد انجام جانمایی سند قدیمی
صفر تا صد انجام جانمایی سند قدیمی

جانمایی حدو اربعه سند روی عکس هوایی

هر ملکی به دو مجموعه اطلاعات ثبتی و مهندسی جهت احراز هویت نیازمند است:

  • اطلاعات حقوقی
  • اطلاعات فنی

اطلاعات حقوقی ملک مندرج در سند قدیمی، بنچاق، مبایعه نامه و یا هر نوع سند رسمی که مشخص نماید شماره پلاک ثبتی، سال صدور سند و آخرین وضعیت مالکیت ملک را به صورت مکتوب.

جانمایی سند روی عکس هوایی
جانمایی سند روی عکس هوایی
اطلاعات فنی نقشه یو تی ام تهیه شده:
  • موقعیت دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام
  • ابعاد(حدود اربعه ) و مساحت دقیق ملک در سیستم یو تی ام.
  • سابقه ثبتی ملک از نظر جانمایی در زمان تفکیک ( وضع اولیه )به قطعات فرعی تفکیکی.
  • وضع موجود ملک از حدود اربعه با مجاورین و گذرها.

این اطلاعات در مورد اسنادی که در مستند مالکیت مساحت ملک درج نشده باشد و یا حتی اندازه طولها مشخص نباشد و صرفا مجاورین ملک ذکر شده باشد از اهمیت ویژه برخوردار می شود.

سندهای قدیمی را سندهای حدی به حدی نام می برند. سندهای حدی به حدی در منطقه های مورد استفاده قرار می گیرد که مرزها و حدود اربعه به صورت عوارض طبیعی باشند و به دلیل ناهموار بودن مرز، اندازه گیری حدود اربعه توسط ابزار دقیق در آن زملن میسر نبوده است.

در سندهای حدی، نقشه یو تی ام معتبر وضع موجود ملک حکم شناسه هندسی سند را دارد. طولهای حدود اربعه و مساحت وارد شده در سند تک برگ کاداستر عینا بر اساس نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری می باشد. بنا بر این علت حتما می بایست از کارشناس رسمی دادگستری مجهز به تجهیزات نقشه برداری دقیق جهت تهیه نقشه یو تی ام برای املاک حدی به حدی استفاده کنید تا صدور سند تک برگ با مشکل مواجه نشود.

در مورد املاک حدی به حدی نقشه یو تی ام تهیه شده روی نقشه یک دوهزارم و عکس هوایی به علت دید بصری بهتر نیز انجام می شود.

جانمایی و تعیین موقعیت پلاک ثبتی

در مناطق مختلف اسنادی وجود دارد (سند منگوله دار) که محل ملک مشخص نیست. عموماً این قطعات دارای مساحت های زیادی هستند  و با توجه به قیمت نجومی هر متر مربع زمین، جهت زنده نمودن و جانمایی ارزش پیگیری و تعیین تکلیف را دارند.پس از یافتن موقعیت ملک بر اساس پلاک ثبتی، در صورت تصرف نشدن ملک، مالک یا ورثه بدون از نظر مستند قانون اجازه تصرف، فروش و یا ساخت ملک جانمایی شده را دارند. توجه داشته باشید این مجکوعه عملیات ثبتی با مهر و امضا کارشناس رسمی با قیمت مناسب قابل انجام است.

تعیین تکلیف املاک فاقد سند
تعیین تکلیف املاک فاقد سند

در صورت تصرف شدن ملک جانمایی شده، مالک یا نماینده مالک توسط سند، نقشه UTM ملک و نقشه جانمایی ملک ممهور به مهر کارشناس رسمی به مراجع قانونی  مراجعه کرده و جهت بازپس گیری ملک اقدام می نماید. توجه داشته باشید تیم کارشناسی آلفا مپ به کمک تیم حقوقی امکان انجام کلیه مراحل باز پس گیری را با عقد قرار داد با مالکین محترم میسر می کند.

مدارک لازم جهت جانمایی پلاک ثبتی

کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی جهت تهیه نقشه جانمایی موقعیت ملک یا بنچاق به اطلاعات درج شده در صفحه اول، سوم و چهارم سند قدیمی نیاز دارد. در صورتی که اصل سند گم شده باشد، توسط یک نسخه کپی از سند نیز می توان عملیات جانمایی سند را انجام داد.

استعلام ملک با پلاک ثبتی
استعلام ملک با پلاک ثبتی

در صورتی که یک نسخه کپی از صفحات سند موجود باشد که خوانا باشد به نحوی که نوشته ها  واضح باشند، می توان از این کپی سند برای جانمایی پلاک سند استفاده نمود. اگر قسمتی از نوشته های نسخه کپی سند خوانا نباشند ( رنگ رفتگی ) به طوری که خوانا نباشد، اگر شامل اطلاعات مهم نباشد(حدود اربعه) مشکلی نیست.

اگر همین قسمت ناخوانا شامل کلمه ای مهم باشد ممکن است کار جانمایی پلاک سند را با مشکل مواجه کند، مثلا در ابعاد حدود اربعه یا تعرفه حدود ثبتی املاک مجاور.نمره ها و اعداد درج شده در سند از جمله اطلاعات تکمیلی و مهم هستند که هرگونه اشتباه در قرائت آنها ، منجر به بروز اشتباه در جانمایی سند می شود.

پلاک ثبتی در جانمایی سند ثبتی

هنگامی که که زمین مادر ( مادر سند ) مطابق با نقشه های ثبتی در نظر گرفته می شود  برای هر بخش با طراحی معابر دسترسی و مساحی در نظر گرفته شده برای زمین ها تفکیک می شود، سپس به هر قطعه یک شماره قطعه اختصاص داده می شود که می بایست با نظم ویژه پشت سر چیده شده باشند. البته خاطر نشان می شویم در زمان های قدیم شاهد نظم و ترتیب در چینش پلاک ها نبوده ایم.

وقتی مالک هر قطعه زمین جهت صدور سند به ادارت  ثبت مراجعه می کند اداره ثبت مربوطه به هر قطعه یک پلاک ثبتی فرعی انحصاری اختصاص می دهد.

بر خلاف شماره قطعه تفکیکی که املاک در مجاورت هم شماره قطعه پشت سر هم دارند ( با ترتیب )، شماره پلاک های فرعی بر اساس ترتیب املاک نیست بلکه بر اساس مراجعه مالکین به اداره ثبت جهت دریافت شماره فرعی پلاک است است.

شماره پلاک فرعی در بخش های ثبتی از نظم چینش پلاک برخوردار نیستند. به همین علت پروسه جانمایی سند و یا جانمایی معکوس استخراج پلاک ثبتی ملک عملیات پیچیده و فنی است که نیازمند صرف زمان است. توجه داشته باشید صرفا با در تهیه اطلاعات ثبتی و نقشه های ثبتی بانک اطلاعات و املاک و کاداستر میسر نیست.

دریافت پلاک ثبتی از روی نقشه
دریافت پلاک ثبتی از روی نقشه

جهت دسترسی به حدود تقریبی قرار گیری ملک با توجه به پلاک ثبتی فرعی در بین قطعات تفکیکی یا فرعی از مادر سند، می بایست به نقشه ثبتی ملک دسترسی داشت و در کل موجودیت پلاک مادر را بررسی کرد.

در صورت در اختیار داشتن نقشه ثبتی تفکیکی منطقه وقوع ملک که در بین اسناد و مدارک قدیمی برخی مالکین پیدا می شود و مرتبط با ملک است، می بایست نقشه ثبتی را به همراه اصل سند دفترچه ای کارشناس رسمی دادگستری تحویل دهید.

در صورتی که اطلاعات و مدارکی ثبتی در اختیار کارشناس کامل باشد، زمان انجام عملیات جانمایی سند کمتر خواهد شد. اما بدین معنی نیست که امکان جانمایی بدون صفحات سند و نقشه ثبتی میسر نباشد.

در صورت عدم دسترسی به سند یا نقشه ثبتی تفکیکی، با داشتن شماره پلاک اصلی و فرعی نیز می توان امور جانمایی سند را انجام داد اما کارشناس رسمی به زمان بیشتری جهت تهیه و دسترسی به این اطلاعات نیاز دارد، همچنین تعرفه انجام جانمایی سند نیز به مراتب دسترسی به مدارک بیشتر می شود.

جمع بندی مقاله جانمایی پلاک ثبتی

نقشه حدود اربعه ملک در زمان تفکیک در دفترچه ای قدیمی (سند شاهنشاهی) به همراه برداشت وضع موجود ملک در سیستم مختصات یو تی ام بر اساس پلاک ثبتی، تبدیل به نقشه دقیق می گردد که موسوم به نقشه جانمایی می باشد. در نقشه جانمایی سند مکان دقیق ملک با پلاک ثتبی بر روی زمین با حدود اربعه کامل و  مساحت دقیق توسط کارشناس رسمی دادگستری تهیه و ممهور می گردد.

جانمایی و میخ کوبی سند روی زمین
جانمایی و میخ کوبی سند روی زمین

مالک با در دست داشتن نقشه جانمایی ملک خویش موقعیت مکانی ملک را بر روی زمین مشخص می کند. این امر جهت بازدید کارشناس اداره ثبت و دیوار کشی ( محصور کردن ) انجام می شود.

نقشه UTM جانمایی سند در واقع حکم سند هندسی برای ملک یا زمین را دارد. جهت هر گونه خرید و فروش و یا  ساخت و ساز ( دیوار کشی )، به عنوان بیس قابل استناد و استفاده قرار بگیرد.

سند های دفترچه ای ( قدیمی-شاهنشاهی)  بدون داشتن نقشه یو تی ام جانمایی سند، از ارزش فنی و حقوقی برخوردار نخواهند بود. سند دفترچه ای به همراه نقشه یو تی ام جانمایی یک بسته کامل از نظر حقوقی و فنی مهندسی می باشد.

در صورت مراجعه به ارگان ها جهت انجام امور ثبتی مشاهده خواهید کرد که در اکثر ارگانهای مرتبط به امور ملک و اراضی, مانند ادارات ثبت و شهرداری ها و منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و … ارائه نقشه جانمایی ممهور به مهر کارشناس رسمی دادگستری جهت امور اداری الزامی است. در کلیه ادارات دولتی صرفا مهر کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی مورد قبول واقع می شود.

سوالات متداول راجع به جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی چیست؟

جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی مهندسی و حقوقی است که طی آن موقعیت یک ملک طبق سند روی زمین تثبیت می شود. اصلاحا پس از جانمایی پلاک ثبتی موقعیت و آدرس دقیق یک ملک روی نقشه مشخص می گردد.

نقشه جانمایی پلاک ثبتی اعتبار قانونی دارد؟
نقشه جانمایی پلاک ثبتی به دلیل تهیه شدن توسط کارشناس رسمی دادگستری بر مبنای سوابق ثبتی مستند اعتباری برابر با سند دارد.
نقشه جانمایی پلاک ثبتی چه تفاوتی با نقشه یو تی ام دارد؟
نقشه جانمایی پلاک ثبتی بر مبنای سوابق ثبتی و حدود اربعه سند تهیه می شود ولی نقشه یو تی ام صرفا نقشه وضع موجود یک ملک است
پروسه جانمایی پلاک ثبتی توسط چه افرادی انجام می شود؟
جانمایی پلاک ثبتی به دلیل بار حقوقی فراوان می بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی تهیه شود.
جانمایی پلاک ثبتی مورد تایید اداره ثبت می باشد؟
بله، جانمایی پلاک ثبتی به دلیل تهیه شدن توسط کارشناس رسمی دادگستری اعتباری برابر با سند دارد.
جانمایی پلاک ثبتی در چه مواقعی کاربرد دارد؟
کاربرد جانمایی پلاک ثبتی در پیدا کردن مکان ملک و حل اختلافات ثبتی املاک واراضی در حدود اربعه از جمله تداخل پلاک ثبتی می باشد.
چگونه نقشه جانمایی پلاک ثبتی دریافت کنیم؟
جهت دریافت نقشه جانمایی پلاک ثبتی می بایست سند ملک را در اختیار کارشناس رسمی دادگستری قراد دهید تا کارشناس پس از بررسی پروسه و انجام آن نقشه را برای شما تهیه کند.

فهرست