جانمایی نقشه روی عکس هوایی

جانمایی نقشه روی عکس هوایی چیست؟

 

 

جانمایی نقشه روی عکس هوایی به فرایندی گفته می شود که پس از تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود ملک و پس از تهیه عکس هوایی عملیات کارتوگرافی جانمایی انجام می شود.

گام اول در جانمایی نقشه روی عکس هوایی، تهیه نقشه یو تی ام ملک مورد تعرفه است که توسط گیرنده مولتی فرکانس شمیم تهیه می شود و پس از ترسیم نقشه می بایست عکس هوایی منطقه مورد نظر را از سازمان نقشه برداری خریداری کرد.

پس از تهیه عکس هوایی که بنا به درخواست کارفرما برای یک سال مشخص تهیه می شود می بایست عکس هوایی خریداری شده در محیط نرم افزار های تخصصی نقشه برداری ژئورفرنس(زمین مرجع) شود. پس از ژئورفرنس کردن عکس هوایی نقشه یو تی ام تهیه شده را روی عکس جانمایی میکنیم.

یکی از مسئولیت‌های سازمان نقشه برداری کشور تهیه عکس های هوایی پوششی از کل مناطق کشور جهت ثبت واقعیت توپوگرافی و حدود املاک و اراضی و همچنین پوشش گیاهی آنها می باشد تا در آینده هرگونه ادعا یا خواسته ای را بتوان بر اساس این عکس های ثبت شده سنجید.

این عکس ها پایه تولید نقشه هایی در سیستم تصویر یو تی ام خواهد بود و با استفاده از این نقشه ها می توان عکس ها را ژئورفرنس نمود پس از ژئورفرنس نمودن یا همان زمین مرجع نمودن عکس کی توان نقشه یو تی ام وضع موجود ملک را روی آن جانمایی نمود و تفاوت وضع موجود را با حدود ملک و یا پوشش گیاهی ملک در گذشته مقایسه کرد.

این مقایسه به نشان می دهد که تغییرات در ملک به چه صورت است و بر اساس آن می توان فهمید که چه تغییراتی در ملک در گذر زمان صورت گرفته ، از این طریق می توان مقدار تجاوز احتمالی مجاورین و یا میزان اصلاحی ملک را مشخص کرد همچنین می توان نوع مزروعی یا باغ بودن ملک در گذشته را تشخیص داد این عکس ها همچنین برای تفسیر عکس ها هم کاربرد دارد .

دقت جانمایی نقشه روی عکس هوایی

میزان دقت جانمایی نقشه روی عکس هوایی به میزان دقت نقشه برداری یو تی ام مستقیم زمینی و همچنین میزان دقت عکس برداری دارد. اگر فرض کنیم که دقت عکس برداری در حد دقت نقشه پنج هزارم باشد و دقت نقشه برداری در حد دقت نقشه دو هزارم باشد دقت کار انجام شده از لحاظ جانمایی در حد دقت نقشه پنج هزارم خواهد بود و نمی شود دقتی از آن فراتر را انتظار داشت .
البته دقت گفته شده دقت از لحاظ مختصات مطلق است و از دید دقت مختصات نسبی یعنی اندازه گیری یک طول بر روی نقشه دقت انجام عملیات بسیار بالا تر است و به درستی می توان این مقادیر را روی عکس ژئورفنس شده سنجید .

معمول است که تعرفه تهیه نقشه یو تی ام بر اساس مساحت و برای ملک های عرف یک منطقه اعلام می شود. یعنی مثلا مناطق مسکونی داخل شهر که عموم ملک ها چهارگوشه و‌ مسطح هستند ، اعلام تعرفه تهیه نقشه یو تی ام با فرض اینکه ملک چهارگوشه و مسطح است انجام می شود.

هزینه جانمایی نقشه روی عکس هوایی

در مورد اراضی کشاورزی که عموما مسطح هستند و دید باز به تمام گوشه های ملک از یک ایستگاه (محل استقرار دوربین نقشه برداری ) وجود دارد ، حتی با وجود مساحت های بزرگ چند هکتاری، هزینه کمتر از ملک های دیوارکشی شده با مساحت یکسان برآورد می شود.
اختلاف ارتفاع نیز از عوامل تاثیرگذار در برآورد هزینه است. ملک متعارف ملک مسطح است.‌بنابراین در صورتی که بر شمالی ملک نسبت به بر جنوبی ملک اختلاف ارتفاع قابل توجه دارد، علاوه بر اینکه در هزبنه تهیه نقشه یو تی ام تاثیرگذار است، بلکه پیشنهاد می شود برداشت ارتفاعی از ملک نیز همزمان با نقشه برداری یو تی ام، که یک عملیات برداشت مسطحاتی است، انجام شود.
تعداد گوشه ها برای ملک های متعارف شهری چهار گوشه و یا نهایتا پنج گوشه به دلیل وجود پخ است. بنابراین در صورتی که ملک شما دارای شکست های متعدد و به عبارتی چندین گوشه است، تعداد گوشه ها در برآورد هزینه تاثیر گذار است و ضریب 1.2 به رقم قرارداد اعمال می شود.

لذا خواهشمند است هنگام استعلام قیمت، توضیحات کامل و دقیق از وضعیت و شرایط ملک ارائه بفرمایید که موجب تضعیع حق کارشناس نقشه بردار نشود که در واقع تصور متفاوتی از ملک داشته است و هنگام بازدید با ملکی کاملا متفاوت مواجه می شود . کما اینکه ممکن است زمانبدی که کارشناس نقشه بردار برای انجام عملیات نقشه برداری از ملک متصور بوده است ، چندین برابر شود و‌ بازدید از ملک های بعدی با تاخیر یا لغو قرارداد مواجه شوند.

فهرست