معرفی مجموعه آلفا نقشه

مجموعه آلفا نقشه متشکل از گروه مهندسین نقشه برداری و کارشناسان امور ثبتی می باشد که در زمینه های نقشه برداری ثبتی و اجرایی مشغول به کار می باشد.

شرح فعالیت تیم کارشناسی رسمی دادگستری : تهیه نقشه یو تی ام – جانمایی پلاک ثبتی – تهیه نقشه یو تی ام ممهمور به مهر کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی.

شرح فعالیت تیم کارشناسی نقشه برداری اجرایی: نقشه برداری راهسازی – محاسبه احجام  – تهیه پروفیل طولی و مقاطع عرضی – نقشه برداری اجرایی ساختمان اعم از شاقولی ستون – فیکس صفحه ستون – اجرای فتداسیون – نقشه برداری صنعتی

گروه مهندسین نقشه برداری

گروه نقشه برداری در مجموعه آلفا مپ، افرادی متخصص با تحصیلات دانشگاهی و مهارت فنی هستند که فعالیتهای ذکر شده در ذیل را انجام می دهند:
– نقشه برداری UTM ، جانمایی اسناد، نقشه برداری ساختمان، نقشه برداری توپوگرافی، نقشه برداری ثبتی و…

کارشناسان امور ثبتی

عموما کارشناسان رسمی دادگستری برای مهندسین نقشه برداری به دو رشته راه و ساختمان و امور ثبتی تقسیم می شوند.

خدمات ارائه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مهندسی نقشه برداری و امور ثبتی:
پیاده سازی پلاک ثبتی و حدود و ابعاد اربعه سند بر روی نقشه و عکس های سنوات مختلف، مشخص نمودن عرصه و اعیان املاک و بررسی میزان تعرضات، تعیین مختصات دقیق ملک (نقشه UTM) برای تعیین وضعیت ثبتی املاک فاقد سند رسمی و درخواست آن (ماده۱۴۷)، تفسیر عکس های هواییT مشخص نمودن آثار کشت و زرع در عکس های هوایی به همراه کارشناسان رشته کشاورزی، تعیین و مشخص نمودن آثار قنات و چاه و مسیرنهر در عکس های دهه ۳۰ و ۴۰

فهرست