نقشه برداری نما

اجرای نما در قالب ۵ مرحله که این مراحل عبارتند از:

۱-نقشه برداری و تهیه نقشه های چون ساخت (ازبیلت):

پس از بازدید از پروژه اقدام به نقشه برداری نما سه بعدی با استفاده از دوربین توتال می نمایید.این عمل موجب برداشت کلیه عوارض ساختمان ، تیر و ستون ها ، برداشت فریم پنجره ها و … می شود که در طراحی شاپ دراووینگ بسیار حائز اهمیت می باشد.(خدمات مهندسی )اجرای نمای خشک

۲- تهیه دفترچه محاسبات:(خدمات مهندسی)

پس از نقشه برداری نما و مشخص شدن فواصل تیر و ستونها و با توجه به موقعیت و مکان پروژه این شرکت نسبت تهیه دفترچه محاسبات اقدام میکند تا کلیه سایز مقاطع و پروفیلها و جزئیات اتصال و نحوه عملکرد آن مشخص شود

۳-طراحی نقشه های شاپ دراووینگ:

منظور ازطراحی شاپ دراوینگ یا نقشه های کارگاهی ، نقشه هایی است که  این شرکت جهت پلاک بندی پنل های استفاده شده و همچنین طراحی جزئیات اجرا ،استفاده می کند.این نقشه ها را از روی نقشه های فاز ۲ نما تهیه می کنند.به عبارتی بعد از آن که مهندسین معمار وسازه کارخود را به اتمام رساندند نوبت به فاز جدیدی می رسد که در آن نقشه های کارگاهی تهیه می شوند.

۴-برآورد و تهیه متریال مصرفی:

با توجه های نقشه های شاپ دراووینگ تهیه شده اقدام به برآورد کلیه متریال مصرفی و  ارائه لیستوفر می نمایید.

۵-نظارت کامل بر عملیات موضوع پیمان:

پس از تهیه نقشه های شاپ دراووینگ و تایید آن توسط کارفرما عملیات نظارت بر اجرا آغاز می شود

طبیعتا برداشت دقیق ازبیلت سازه در جهات مختلف و تشکیل مدل سه بعدی نما در نرم افزارهای نقشه کشی جهت بهره برداری طراح  قدم‌اول هست و آشنایی مهندس نقشه بردار با نحوه اجرای استراکچر و المانهای نصب نما؛نظیر دستک ها و لامل ها و ریلها

جزء اصلی کار…

در هنگام نصب انواع نما ؛پیاده سازی خطوط افقی و عمودی و خط ارتفاعی مورد نیاز عوامل اجرایی جهت رعایت هندسه درست نما

اصلی ترین وظیفه نقشه بردار هست در این عملیات دقت زاویه ای و برد لیزر دوربین و همچنین استحکام شبکه مختصات استفاده شده بسیار حائز اهمیت هست…

همچنین انطباق  محور دیدگانی توتال با نور مرئی و تارهای رتیکول( هم‌محوری) بسیار مهم است

باید قدرت تجزیه و تحلیل اطلاعات سه بعدی و استخراج اطلاعات از این‌نقشه ها و تبدیل آنها به المانهای هندسی مورد نیاز اکیپ اجرا و نصب و کنترل آنها را داشته باشد..

 

 برداشت به صورت دو بعدی

ابتدا  بهتر است یک برداشت از تمامی طبقات به صورت مجزا انجام پذیرد  بدین صورت که وقتی به نمای ساختمان نگاه می کنیم هر طبقه را مجزا برداشت کنیم  نقاط برداشتی تفاوتی نمی کند در چه ارتفاعی از  طبقه باشد

از یک سمت شروع کنید و در سمت دیگر به پایان برسانید آنگاه نقاط را وارد صفحه ترسیم کرده و با پلی لان به هم وصل نمایید در ضمن برای هر طبقه لایه و رنگ مخصوصی بگذارید

آنگاه متوجه خواهید شد که کدام قسمت از نما بیرون زدگی و یا تورفتگی بیشتری دارد

حال با مشورت اجرا و بنای نماکار بیشترین بیرون زدگی را در نظر می گیرید و یک پاره خط  در مقابل آن ترسیم می کنید و ابتدا و انتهای این پارخط را یادداشت کرده و با برنامه رفرنس لاین تمام نمای ساختمان را کنترل می کنید

البته آن رفرنس خط نمای شاغولی ساختمان میشود. فقط دقت کنید برداشت با یک مختصات مشخص و نقاط برداشت شده با فاصله کم نسبت به هم باشند

برای نشانه گذاری روی نما ساختمان و یا دیوار می توانید از برچسب رتروتیپ استفاده نمایید.

در این روش نیازی به  سه بعدی نیست .دو بعدی ترسیم کنید هر طبقه ای با یک لایه مشخص و رنگ خاص بعد که زوم کنید بیرونی ترین جا ها در تمام طبقات مشخص میشود سپس یک خط از بیرونی ترین نقاط در تمام طبقات بهم وصل کنیند این میشود خط نما ضخامت سنگ و دوغاب را حساب کنید به همان اندازه فاصله بدهید و ابتدا و انتها را یک رفرنس ببندید هر جا افست صفر بود رو خط نمای تعریف شده هستید

برداشت های رایج نقشه برداری و ترسیمات اکثراً در بعد مسطحاتی (X,Y)  انجام می گیرد . مشکل برداشت و یا پیاده سازی در نما یا کلا در ارتفاع،  به دلیل تغییر صفحه  اقفی با قائم  می باشد. به عبارت دیگر باید گفت که :  برداشت بر روی زمین در صفحه افق انجام می گیرد و در نرم افزار به صورت دو بعدی ترسیم میگیرد و ارتفاع به صورت اعداد نمایش داده می شود در حالتی که نما در بعد ارتفاع و عمود بر صفحه افق اجرا می گردد. نقشه برداری در بعد ارتفاع نیاز به یک تجسم فضایی دارد. برای بهتر مشخص شدن موضوع،  به یک مثال توجه کنید . فرض کنید بر روی یک دیوار ساختمان در ارتفاع 2 متر از معبر یک پنجره به طول و عرض 2*2 قرار داشته باشد

فرض کنید  یک نما روبروی از ساختمان با یک پنجره باشد. نقاط برداشت شده دارای مختصات X, Y یکسان و ارتفاع متفاوت می باشند که این باعث می شود در نرم افزار این نقاط دو به دو بر روی هم بیافتند ( یا با فاصله خیلی کم از یکدیگر در حد میلیمتر) . که این باعث می شود که یک نقشه شلوغ از نقاط بوجود آید. پس سوال این است که چگونه می توانیم یک نمایش مناسب از نما را ارائه دهیم ؟

راه حل برداشت در نما یا ارتفاع

جهت ترسیم در این بعد نیاز است که یک  سیستم مختصات جدید تعریف گردد. که محور y این سیستم مختصات  بر اساس ارتفاع و یا اختلاف ارتفاع نقاط  می باشد و محور X نشان دهنده فاصله نسبت به یک مسیر مشخص، می باشد.  همین روال برای برداشت و نمایش مقاطع مختلف تونل نیز مورد استفاده قرار می گیرد. جهت روشن شدن موضوع در ساختمان وموضوع نما سیستم مختصات جدید به شرح ذیل تعریف می گردد:

  1. محور x : مرز بسته و بیرونی طبقه همکف یک ساختمان به عنوان مسیر تعریف می گردد. که از یک نقطه از ساختمان شروع می شود.  مقدار X هر نقطه همان کیلومتراژ مسیر می باشد. شکل زیر نمای از بالای یک طبقه همکف یک ساختمان می باشد که تمام شکستگی آن برداشت شده است. نقطه قرمز به عنوان مبدا می باشد و مسیر از این نقطه در یک جهت معرفی می گردد.
  2. محور Y: این محور عمود بر محور x می باشد که در واقع از اختلاف ارتفاع هر نقطه نسبت به ارتفاع نقطه متناظر خود بر روی طبقه همکف بدست می آید .

در نتیجه بعد از مراحل بالا، برای هر نقطه برداشتی ، یک مختصات جدید بدست می آید که در فایل جدید وارد نرم افزار نقشه برداری می گردد. این روش به صورت تجربی بدست آمده است و قطعا روش های دیگر نیز وجود خواهند داشت.

در برداشت نما توسط توتال استیشن از دوربین نقشه برداری با دقت زاویه ای مناسب استفاده کنید با برد لیزر مناسب

بهتر است از یک شبکه مختصاتی جهت برداشت استفاده کنید که از چرخش جلوگیری شود.

ابتدا شبکه نقشه برداری را ایجاد کنید سپس عملیات را شروع کنید.از توجیه دوربین با زوایا و طولهای نامناسب دارای طول های کوتاه و بلند و زوایای حاده و منفجره خودداری کنید.

در هنگام برداشت از منو Q CODE توتال استیشن استفاده کنید جهت برداشت عوارض زیرا در هنگام ترسیم در نرم افزار CIVIL 3D  سردر گم نخواهید شد.ابتدا عوارض مورد نیاز را تحلیل کنید کدها را وراد توتال استیشن کنید سپش آغاز عملیات برداشت

در این روش پس از برداشت و تخلیه در نرم افزار مربوطه ترسیم را به شکل سه بعدی انجام دهید زیرا با برداشت عوارض به صورت خطی ترسیم آسان تری خواهید داشت.

در صورتی که نیاز به برداشت داخلی طبقات را داشته باشید می بایست نقاط مشترک برداشت نمایید جهت یکپارچه سازی نقشه نما و نقشه دیوارها و عوارض داخلی

فهرست