خدمات ما

Rate this page
نقشه برداري زمینی، قدیمی ترین روش اندازه گیري و تعیین موقعیت دقیق عوارض در علوم ژئوماتیک می باشد. همچنین این نوع نقشه برداری، دارای زمینه های فعالیت گسترده و پایه ای برای سایر حوزه های ژئوماتیک از قبیل: فتوگرامتري، ژئودزي، نجوم ژئودزي، هیدروگرافی، کاداستر، GPS و جی ای اس می باشد.

نقشه برداری ثبتی نیز همانند نقشه برداری کاداستر اطلاعات زمین مورد بررسی را ثبت می‌کند اما با این حال دارای یک تفاوت عمده می‌باشد،در نقشه برداری ثبتی مرزهای زمین، مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. این دسته از نقشه ‌برداری‌ها که در قدیم به صورت دستی انجام می‌شد، امروزه به صورت دیجیتالی و با کمک ماهواره‌ها صورت می‌گیرد در نتیجه می‌توان به راحتی دست به ویرایش یا حذف جزئیات نقشه زد.

برای ایجاد نقشه های دو یا سه بعدی با روش تصویر برداری هوایی، دوربین بر روی هواپیمای بدون سرنشین نصب می شود.با استفاده از فتوگرامتری هوایی می توان مدل های سه بعدی، تصاویر قائم سازی شده (ارتوفتو)، ابر رنگی نقاط تولید کرد. از این محصولات می توان نقشه های توپوگرافی، نقشه های پارسل شهری، کاداستر و سایر نقشه های موضوعی را تولید یا استخراج نمود.

هر دانشجوی مهندسی نقشه برداری نمی‌تواند به محض فارغ التحصیلی از دانشگاه و گرفتن مدرک به سرعت وارد بازار کار شود چون در دانشگاه ها مطالب پراکنده و به صورت تئوری آموزش داده می شود و فرصتی برای دانشجویان فراهم نمی شود تا آموخته های خود را به صورت عملی پیاده کنند یک مهندس نقشه بردار کارآمد باید در دوران تحصیل خود دنبال پژوهش ، تحقیق و یادگرفتن باشد.امروزه شرکت های عمرانی خصوصی و دولتی به دنبال یک نیروی کارآمد و متخصص هستند،با آموزش های گروه مهندسی آلفا نقشه یک مهندس کارآمد و با تجربه شوید.
  • توتال استیشن
  • گیرنده مولتی فرکانس
  • پهپاد
  • امور نقشه برداری ثبتی
  • امور نقشه برداری زمینی
  • نرم افرارهای نقشه برداری