پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری و 79 کمرد لواسانات

برچسب ها :
دسته بندی: جانمایی پلاک ثبتی
جانمایی پلاک ثبتی 78 و 79 کمرد لواسان

نگاهی به محتوا

پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری و 79 کمرد لواسانات: دو پلاک ثبتی می باشند که در حوزه ثبتی لواسانات قرار گرفته اند. موقعیت جغرافیایی دو پلاک ثبتی مورد نظر در محدوده کمرد و پردیس و لواسان بزرگ قرار گرفته اند. جهت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاکی که دارای پلاک ثبتی 78 مزرعه سنگ لشگری و 79 کمرد لواسات قرار می گیرند می بایست توسط جانمایی پلاک ثبتی مکان آنها را مشخص کرد.

جانمایی پلاک ثبتی پلاک ثبتی 78 مزرعه سنگ لشگری و 79 کمرد لواسانات روی نقشه هوایی و عکس هوایی با مختصات یو تی ام تهیه می شود. جهت مشخص کردن مکان دقیق این اسناد باید جانمایی پلاک ثبتی بر اساس سوابق ثبتی تهیه و ترسیم گردد.

جانمایی پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری و 79 کمرد لواسانات

نمونه سند سنگ لشگری
نمونه سند سنگ لشگری

قابل توجه مالکان پلاک های ثبتی 78 مزرعه سنگ لشگری و 79 کمرد لواسانات معروف به سنگ لشگری و پی دو برادران. سند های قدیمی شاهنشاهی در دست شما با توجه به وجود نقشه های تفکیکی پلاک ثبتی سنگ لشگری و پی دو برادران. قابلیت جانمایی پلاک ثبتی و مشخص کردن مکان ملک روی زمین را دارند. روش کار بدین شکل است که پس از بررسی سوابق ثبتی سند قدیمی و تهیه نقشه ثبتی. مکان و آدرس دقیق سند شما روی نقشه مشخص می شود.

نمونه جانمایی پلاک ثبتی 78 مزرعه سنگ لشگری را در نقشه زیر مشاهده می فرمایید. جانمایی پلاک ثبتی در پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری و 79 کمرد لواسان با استفاده از نقشه ثبتی دهه 30 انجام می شود. پس از ترسیم حدود اربعه پلاک ثبتی سند موقعیت ملک روی نقشه 25000 و عکس هوایی قرار می گیرد. نقشه های جانمایی ارائه شده به صورت PDF در اختیار مالکین قرار می گیرد.

نمونه جانمایی پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری روی نقشه هوایی
نمونه جانمایی پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری روی نقشه هوایی

نمونه جانمایی پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری روی نقشه هوایی
نمونه جانمایی پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری روی نقشه هوایی

توجه داشته باشید در صورتی که موقعیت ملک در اراضی ملی قرار بگیرد امکان مهر کارشناس رسمی مقدور نمی باشد. اگر موقعیت ملک در مستثنیات پلاک ثبتی 78 مزرعه سنگ لشگری و 79 کمرد لواسانات قرار بگیرد امکان مهر کارشناسی مقدور است.

جانمایی سند پلاک ثبتی 78 و 79 لواسانات

سیاست مجموعه ثبتی و کارشناسی آلفا مپ بر مبنای صداقت کاری می باشد. املاک واقع شده در پلاک ثبتی اصلی 78 سنگ لشگری و پی دو برادران و 79 کمرد لواسانات. در سه بخش اراضی ملی، منابع طبیعی و مستثنیات واقع شده اند. گاها دیده می شود برخی کارشناسان به مالکین این نوید را می دهند که ملک شما در نقطه مطلوبی واقع می شود و ارزش بالایی خواهد داشت.

مبنای جانمایی پلاک ثبتی در این منطقه بر مبنای نقشه تفکیکی سال 1337 می باشد. مکان قرار گیری ملک بستگی به اقبال مالک دارد که در کدام ثسمت از منطقه قرار بگیرد. در هر صورت تعیین تکلیف سند های قدیمی ارزشمند است.

تیم کارشناسی معتبر و فنی جانمایی پلاک ثبتی 78 و 79 لواسانات

تیم کارشناسی آلفا مپ با سابقه کار روی پلاک های ثبتی 78 و 79 کمرد لواسانات. آماده همکاری با مالکین جهت جانمایی و تهیه نقشه یو تی ام موقعیت املاک شما طبق سوابق ثبتی می باشد. جهت جانمایی سند در سنگ لشگری کافی است تا سند ملک خود را از طریق واتساپ برای ما ارسال کنید. پس از بررسی سوابق ثبتی قابلیت جانمایی ملک را به اطلاع شما خواهیم رساند. همچنین پس از بررسی سوابق ثبتی زمان و هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک را به شما اعلام خواهیم کرد.

جانمایی نقشه سنگ لشگری
جانمایی نقشه سنگ لشگری

تیم کارشناسی ما با سابقه طولانی جهت انجام امور مربوط به جانمایی پلاک ثبتی و تعیین مکان املاک با سند قدیمی. و ارائه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی در خدمت شهروندان و مالکین محترم می باشد. گروه آلفا مپ به صورت تخصصی و با دسترسی به نقشه های تفکیکی قدیمی لواسانات پذیرای امور ثبتی شما می باشد. آرشیو نقشه های ثبتی ما منجر به جانمایی سند های زیادی در لواسانات شده است.
پیشنهاد می کنیم قبل از مطالعه مقاله سنگ لشگری و پی دو برادران.

تعیین موقعیت ملک توسط گیرنده مولتی فرکانس شمیم

جانمایی سند  پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری و 79 کمرد لواسانات

جانمایی پلاک ثبتی سنگ لشگری کمرد
جانمایی پلاک ثبتی سنگ لشگری کمرد

نقشه  پلاک ۷۸ و 79 کمرد لواسانات معروف به مزرعه سنگ لشگری. شامل پلاک ها ثبتی 78 و 79 کمرد لواسانات موسوم به مزرعه، پی دو برادران و مزرعه سرخک می باشد. این پلاک های ثبتی 78 کمرد و 79 کمرد لواسانات جزئی از پلاک های ثبتی محدوده کمرد، لواسان بزرگ و پردیس می باشند. جانمایی پلاکهای ثبتی پی دو برداران به راحتی امکان پذیر نیست زیرا نقشه های تفکیکی دقیقی در دسترس نیست. جانمایی پلاک ثبتی 78 و 79 کمرد صرفا توسط تیم های خبره ثبتی امکان پذیر است که سابقه ثبتی روی این پلاک را داشته باشند.

همچنین دسترسی به نقشه های تفکیکی ثبتی دهه 30 و دهه 40 پلاک ثبتی 78 و 79 الزامی می باشد. جهت جانمایی پلاک ثبتی 78 و 79 از نقشه تفکیکی قدیمی استفاده می شود. در نقشه های تفکیکی قدیمی که یک نمونه آن را مشاهده می کنید. شماره پلاک های فرعی، شماره قطعات درج شده است.

تعیین مکان سند های پلاک 78 مزرعه سنگ لشگری و 79 کمرد لواسان

جهت انجام جانمایی سند زمین های با پلاک ثبتی 78 و 79 اصلی کمرد می بایست سوابق ثبتی سند ها بررسی شود. پس از انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اراضی پلاک 79 اصلی کمرد لواسانات تهیه می شود.

مکان زمین های سنگ لشگری

در محدوده زمینهای پلاک ثبتی 78 و 79 اصلی سنگ لشگری و پی دو برادران. جاجرود، شهر پردیس، رسنان، روستای کلان. برگجهان، لواسان بزرگ، روستای واصفجان. کلگدر، پورزند بالا،  نیکنام ده.  بخش جاجرود، فاز 11 شهر جدید پردیس، فاز 5 شهر پردیس قرار گرفته اند. همچنین در محدوه پلاک سنگ لشگری معادن ماسه معادن گچ نیز وجود دارند.

نمونه جانمایی پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری و 79 کمرد

در ادامه پست چند نمونه جانمایی پلاک 78 و 79  کمرد لواسانات را مشاهده خواهید کرد. جهت تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی و پیاده سازی موقعیت ملک روی زمین نیازمند تهیه نقشه تفکیکی می باشیم. رفرنس و مبنا جانمایی در پرونده های ثبتی در واقع نقشه تفکیکی قدیمی و معتبر می باشد.

نقشه های تفکیکی منطقه پی دو برادران مربوط به دهه سی و چهل می باشند. کارشناس پس از بررسی و ترسیم حدود اربعه سند متقاضی جانمایی رو نقشه تفکیکی. حدود اربعه را روی نقشه ثبتی تثبیت می کند.

نقشه ثبتی تفکیکی سنگ لشگری
نقشه ثبتی تفکیکی سنگ لشگری

جانمایی سند های شاهنشاهی بر مبنای سوابق ثبتی سند های قدیمی می باشند. سند های قدیمی همگی به صورت حدی به حدی می باشند. به عنوان نمونه در این اسناد درج شده شش دانگ پلاک ثبتی به مساحت 5000 متر به شماره 78 اصلی و فرعی 166. در حدود اربعه درج شده شمالا به طول 50 متر حدی به قطعه تفکیکی 213 فرعی از اصلی.

نقشه تفکیکی سنگ لشگری
نقشه تفکیکی پلاک ثبتی 78 کمرد لواسان

مطابق همین حدود اربعه حدی به حدی عملیات جانمایی پلاک ثبتی انجام می شود. پس از تهیه کامل حدود اربعه و ترسیم روی نقشه تفکیکی قدیمی، نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تهیه و ترسیم می شود.

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری و 79 کمرد لواسانات

جانمایی پلاک ثبتی سنگ لشگری و پی دو برادران پروسه ای فنی و پیچیده می باشد. هدف جانمایی پلاک ثبتی تثبیت موقعیت حدود ثبتی سند روی نقشه های ثبتی قدیمی منطقه می باشد. روند انجام جانمایی سند بدین شکل است که می بایست در ابتدا حدود اربعه ثبتی سند روی نقشه ثبتی ترسیم شود.
به عنوان مثال یک سند در دست داریم با مساحت 10 هکتار متر با حدود اربعه 250 در 400 متر مربع این سند دارای چهار ضلع شمالی جنوبی شرقی و غربی می باشد. اضلاع تعرفه شده این  سند طبق حدود اربعه تعریف شده، محدود است به قطعه تفکیکی مجاور. حال میبایست نقشه تفکیکی آن منطقه را به صورت ژئورفرنس در دسترس داشته باشیم.

پس از مشخص کردن ابعاد سند را که به یک قطعه تفکیکی ثبتی محدود به یک پلاک فرعی و اصلی است را تثبیت میکنیم. بدین شکل حدود ثبتی سند را بر روی نقشه UTM منطقه جانمایی می کنیم. پس از جانمایی کامل پلاک ثبتی 78 و 79 کمرد سند مورد نظر این نقشه را روی نقشه یک دوهزارم. و تصویر هوایی زمین مورد نظر نیز جانمایی می نماییم و نقش جانمایی سند آماده ارائه به مالک می شود.

نقشه هوایی سنگ لشگری
نقشه هوایی سنگ لشگری

فرمت جانمایی سند پلاک 78 و 79 لواسانات

مجموعه ثبتی ما موقعیت ملک و نقشه یک دوهزارم را روی تصاویر ماهواره ای گوگل ارث نیز جانمایی می کند. این نقشه دید بصری کافی را برای مالک فراهم کند، در این صورت مالک با مشاهده نقشه متوجه خواهد شد. زمین در چه محدوده ای با چه ترازی واقع گردیده است و یا این که تجاوزی در این زمین شکل گرفته است از لحاظ کشت و زرع و ساخت و ساز. شماری از پلاک های  فرعی از اصلی 78 سنگ لشگری و پی دو برادران و 79 سنگ کمرد در محدوه فاز 11 شهر پردیس قرار گرفته است و مورد بهره برداری واقع شده اند.

سند پلاک ثبتی 78 مزرعه سنگ لشگری و 79 کمرد

به این نکته توجه کنید که جهت جانمایی سند پلاک ثبتی 78 و 79 کمرد لواسان باید از نقشه های ثبتی و تفکیکی مستند بهره گرفت. در پلاک های ثبتی 78-79 کمرد لواسانات نقشه های ثبتی مختلفی وجود دارد، که اکثرا معتبر نمی باشند. در این پلاک های ثبتی قبل از انقلاب اسلامی تخلفات زیادی در زمینه صادر کردن سند های مجهول شکل گرفته. تعداد زیادی از پلاک های فرعی و مفروزی قابلیت جانمایی ندارند.

سند شش دانگ پلاک ثبتی 78 مزرعه سنگ لشگری
سند شش دانگ پلاک ثبتی 78 مزرعه سنگ لشگری

تعداد زیادی از سند های شاهنشاهی منطقه کمرد و پی دو برادران. شامل دو پلاک ثبتی 79 کمرد و 78 کمرد لواسانات می باشند. این پلاک ها قابلیت جانمایی روی نقشه ثبتی و هوایی منطقه و میخ کوبی روی زمین را دارند. نقشه UTM جانمایی پلاک ثبتی نقش شناسنامه هندسی و حقوقی زمین هایی را دارند برای سند های که جای آنها مشخص نیست.

سند شش دانگ پلاک ثبتی 79 کمرد لواسانات
سند شش دانگ پلاک ثبتی 79 کمرد لواسانات

تعیین موقعیت پلاک ثبتی 78 سنگ لگشری و 79 کمرد

تهیه نقشه تعیین موقعیت، جانمایی و نقشه یو تی ام زمین های پلاک ثبتی 78 و 79  مقدور می باشد. تعدادی از پلاک های ثبتی زمین های پلاک 78 و 79 اصلی کمرد لواسانات موسوم به پی دو برادران قابلیت جانمایی ندارند. طبق نقشه های تفکیکی مستند از سنگ لشگری صرفا برخی از پلاک های فرعی از اصلی و مفروز از 78 و 79 جانمایی می شوند.

در محدوده پلاک ثبتی کمرد و پی دو برادران امکان تفکیک 400 پلاک فرعی و مفروزی مقدور بوده ولی حدود 800 پلاک صادر شده. تعدادی از این پلاک های فرعی نیز در تراز بالای 2000 متر از سطح دریا قرار گرفته.

تعیین آدرس سند سنگ لشگری
تعیین آدرس سند سنگ لشگری

این پلاک ها فرعی از اصلی جز املاک، اراضی ملی و منابع طبیعی می باشند. در این املاک امکان بهره برداری و تصرف ممکن نمی باشد. تعدادی از پلاک های فرعی این پلاک های ثبتی قابلیت بهره برداری دارند که توسط برخی اشخاص یا موسسات تصرف شده اند.
بخش شمیرانات یکی از شهرستان های استان تهران می باشد.

تعیین تکلیف پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری و 79 کمرد

نقشه محدوده سنگ لشگری کمرد لواسانات
نقشه محدوده سنگ لشگری کمرد لواسانات

لواسانات به سه بخش شهر لواسان، لواسان بزرگ و لواسان کوچک تقسیم شده است. این منطقه، محله‌ ها و بخش های زیادی را در بر شامل می شود. مساحت منطقه لواسانات حدود 700 کیلومتر مربع می باشد که از این مساحت 60 کیلومتر مربع مساحت شهر لواسان است. بقیه مساحت شامل، لواسان کوچک، لواسان بزرگ، مزرعه ها و بخش لواسانات از جمله دشت لار می باشد.

تفسیر عکس هوایی پلاک 78 سنگ لشگری و 79 کمرد
تفسیر عکس هوایی پلاک 78 سنگ لشگری و 79 کمرد

بخش زیادی در گذشته جزو لواسانات بوده‌اند، از جمله منطقه کمرد و چشمه پی دو برادارن. همچنین از جمله مناطق جزو این منطقه روستای سنگ لشگری می باشد. منطقه کمرد لواسانات شامل پلاک های ثبتی می باشد، منجمله پلاک های ثبتی 78 و 79 کمرد معروف به سنگ لشگری و پی دو برادران.

پلاک ثبتی اصلی 78 سنگ لشگری و 79 کمرد لواسانات

پلاک ثبتی اصلی 78 و 79  شامل پلاک های فرعی و قطعات تفکیکی زیادی می باشد. بخشی از پلاک های ثبتی فرعی مفروز شده از پلک اصلی 78 و 79 می باشند. تیم کارشناسی و امور ثبتی مجموعه ما با دسترسی به نقشه های تفکیکی دهه های سی و چهل زمین مرجع  شده و تفکیکی معتبر . می توانند جهت تعیین موقعیت (جانمایی) سند های در دست مالکین طبق سوابق ثبتی مکان زمین را مشخص کنند. همچنین موقعیت زمین طبق سند را روی نقشه یک بیست و پنج هزارم و عکس هوایی منطقه ترسیم کنند.

نقشه هوایی سنگ لشگری
نقشه هوایی سنگ لشگری

روش کاری مجموعه ثبتی ما بدین شکل است که ابتدا اسکن سند را از طریق واتساپ مالک دریافت میکنیم. در ابتدای امر بررسی می شود که سند ارائه شده قابلیت جانمایی روی نقشه منطقه را دارد یا خیر. در صورتی که جانمایی ملک مورد تعرفه مقدور باشد و نقشه تفکیکی در دسترس باشد . هزینه انجام جانمایی پلاک ثبتی سنگ لشگری و زمان مورد نیاز را به مالک یا نماینده ایشان اعلام می کنیم.
شایان ذکر است جهت انجام جانمایی و ارائه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی 78 و 79 کمرد ارائه اصل سند الزامی است. هچنین اگر نماینده مالکین یا ورثه مراجعه کنید جهت دریافت نقشه ارائه انحصار ورثه اجباری است.

مراحل جانمایی سند پلاک 78 سنگ لشگری و 79 کمرد

در صورت موافقت مالک جهت انجام جانمایی یک سوم مبلغ جانمایی به عنوان بیعانه دریافت می شود. مانده مبلغ نهایی هنگام تحویل نقشه جانمایی پلاک ثبتی و تثبیت موقعیت زمین و تحویل به مالک دریافت می شود. نقشه جانمایی با دو فرمت یکسان بدون مهر و با مهر کارشناس رسمی  ارائه می شود. در صورتی که موقعیت ملک در مستثنیات قرار بگیرد امکان مهر کارشناسی نقشه مقدور می باشد.

تعیین آدرس و چهار میخ سند
تعیین آدرس و چهار میخ سند

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی سنگ لشگری و پی دو برادران

علت ارائه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سنگ لشگری بدین سبب می باشد که برخی مالکین توان مالی پرداخت با مهر را ندارند. از این رو به دلیل قرار گیری موقعیت برخی پلاک های فرعی در اراضی ملی دریافت نقشه بدون مهر به صرفه تر است. علت این سیاست کاری مجموعه ما تعیین تکلیف سند های سنگ لشگری با حداقل هزینه برای مالکین می باشد.
برخی مالکان پلاک ثبتی 78 و 79 کمرد لواسان با تیم نقشه برداری ما میگیرند و این سوال را دارند. آیا جانمایی پلاک 78 و 79 کمرد نتیجه دارد؟ در جواب به این مالکان باید بگوییم که اکثر سند های سنگ لشگری را می توان جانمایی کرد. با هزینه بسیار پایین نسبت به ارزش ملک ولی این شانس شماست که مکان زمین در کدام منطقه از واقع شود.

مزرعه سنگ لشگری کمرد لواسانات
مزرعه سنگ لشگری کمرد لواسانات

برای تعیین تکلیف سند سنگ در دست مالکین باید پروسه جانمایی پلاک ثبتی انجام گردد تا موقعیت زمین مشخص شود. تعداد زیادی از این سند ها قابلیت جانمایی را دارند. زمین های این پلاک ثبتی در مساحت های 1500 متر تا مساحت 100000 متر مربع می باشد. حال محاسبه کنید آیا تصاحب این مساحت ملک ارزش جانمایی را دارد یا خیر.

مکان پلاک ثبتی 79 کمرد لواسان
مکان پلاک ثبتی 79 کمرد لواسان

قابل توجه مالکان سند های سنگ لشگری و افرادی که اقدام به خرید این دست املاک می کنند. جهت خرید ملک با سند های قدیمی و شاهنشاهی در ابتدای امر باید موقعیت ملک جانمایی شود. بدون جانمایی پلاک ثبتی اقدام به خرید ملک نکنید. توجه داشته باشید که تعداد کثیری از سند های این منطقه در اراضی ملک و منابع طبیعی واقع شده اند.

هزینه جانمایی پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری و 79 کمرد

تعرفه جانمایی سند پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری و پلاک ثبتی اصلی 79 کمرد. هزینه نقشه جانمایی بدون مهر کارشناسی بسیار پایین تر از هزینه با مهر کارشناس می باشد ولی دو نقشه یکسان است. نقشه UTM جانمایی سند پلاک ثبتی با مهر کارشناسی دارای بار حقوقی و فنی زیادی می باشد.

نقشه سنگ لشگری
نقشه سنگ لشگری

اگر موقعیت زمین جانمایی شده در اراضی ملی و منابع طبیعی واقع نشود امکان مهر نقشه برای تیم کارشناسی ما مقدور است. جانمایی سند بدون مهر و با پیش فرض قیمت بدون مهر به نفع مالک می باشد. پس از تثبیت موقعیت حدود ملک روی نقشه و زمین مالک تصمیم جامع راجع به ادامه پیگیری سند خواهد داشت.

نقشه هوایی سنگ لشگری
نقشه هوایی سنگ لشگری

اگر ملک در اراضی ملی واقع شود دارای بار حقوقی و قانونی برای مجموعه ثبتی ما می باشد. هزینه نقشه با مهر چندین برابر نسبت به نقشه بدون مهر است. بعد از جانمایی پلاک ثبتی کمرد(سنگ لشگری و پی دو برادران) موقعیت ملک روی زمین میخ کوبی (چهار میخ) می شود.
پلاک های ثبتی 78 اصلی و 79 اصلی کمرد شامل دو پلاک ثبتی بزرگ می باشد. حدود 22 کیلومتر طول و 24 کیلومتر عرض را در منطقه شامل می شود. حدود چهار گانه این پلاک ها از قسمت جنوبی منطقه کمرد شروع می شود و تا منطقه لواسان بزرگ ادامه دارد. از قسمت شرقی به شهر جدید پردیس و جاجرود و از قسمت غربی تا ابتدای لواسان بزرگ ادامه دارد.

پلاک ثبتی 79 کمرد لواسان

تعدادی از پلاک های ثبتی فرعی  پلاک 79 کمرد در منطقه کمرد لواسانات سابقه ثبتی ندارند. به علت قرارگیری در تراز بالای 2000 متر و بدون سابقه کشت و زرع و  شامل اراضی ملی و منابع طبیعی می باشند. برای جانمایی پلاک های ثبتی 78-79 کمرد لواسانات یا همان تعیین موقعیت سند. از نقشه های ثبتی تفکیکی دهه 30 استفاده می شود. این نقشه ها توسط تیم کارشناسی ما زمین مرجع و با مختصات یو تی ام هستند.

بعد از جانمایی پلاک ثبتی با منطبق کردن سند و نقشه هوایی از منطقه. وضعیت حال ملک از لحاظ ملی بودن یا تصرف مشخص می شود. مالک می تواند پس از اعلام نظر کارشناس جانمایی تصمیم نهایی برای وضعیت سند را اخذ کند. تثبیت وضعیت اسناد قدیمی مربوط به قبل انقلاب (سند شاهنشاهی) مستلزم مراجعه مالک به کارشناس رسمی است.

پلاک ثبتی 78 مزرعه سنگ لشگری و پی دو برادران

تشکیل پرونده ثبتی برای تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ پروسه ای است که توسط کارشناس رسمی انجام می شود. بسیاری از سندهای قدیمی سنگ لشگری و پی دو برادران متعلق به زمین هایی می باشد که مالک اصلی در قید حیات نمی باشد. وراث این املاک اطلاع از محل دقیق ملک ندارند و زمین تحت تصرف مالک نمی باشد. جای نگرانی جهت جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی نمی باشد، در صورتی که اسناد معتبر باشند موقعیت ملک را می توان بازپس گیری کرد.

تعداد زیادی از اسناد قدیمی (سند های شاهنشاهی) منطقه سنگ لشگری و پی دو برادران شامل دو پلاک 79 کمرد و 78 کمرد لواسانات می باشد. همچنین قابلیت جانمایی روی نقشه هوایی منطقه و پیاده سازی روی زمین منطقه را دارند.
بخشی از املاک سنگ لشگری که سابقه احیا طبق ماده 56 را نداشته باشند قابلیت بهره برداری ندارند. در واقع سابقه احیا یعنی کشت و زرع در این زمین ها انجام شده باشد. مشخص کردن وضعیت املاک از نظر سابقه ثبتی و احیا از طریق تهیه عکس هوایی سالیان گذشته و تفسیر عکس هوایی مقدور می باشد. تهیه و تفسیر عکس هوایی لواسانات جهت اطلاع از سابقه احیا توسط تیم کارشناسی ما مقدور می باشد.

نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند سنگ لشگری

نقشه جانمایی پلاک ثبتی سنگ لشگری و پی دو برادران جهت تعیین تکلیف پلاک ثبتی اصلی 78 کمرد و 79 کمرد لواسانات به منظور مشخص کردن وضعیت سند های شاهنشاهی که مکان آنها مجهول است تهیه می شود.
جهت تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی سنگ لشگری تیم کارشناسی ما از نقشه ثبتی دهه30 و 40 استفاده می کنند. پس از جانمایی سند های دارای حدود ثبتی روی نقشه تفکیکی مکان ملک مشخص می شود. پس از آن نقشه یو تی ام جانمایی زمین در سیستم مختصات UTM تهیه می گردد.

نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند سنگ لشگری
نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند سنگ لشگری

نقشه UTM جانمایی موقعیت سند تهیه شده روی نقشه با مقیاس 25000 منطقه و عکس هوایی جانمایی می شود. پس از تکمیل کامل نقشه تحویل مالک می گردد. در صورت درخواست متقاضی امکان پیاده سازی و میخ کوبی ملک توسط گیرنده شمیم مقدور می باشد. جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی تنها گزینه جهت تکلیف وضعیت ثبتی و مکانی املاک با سند قدیمی می باشد می باشد.

نقشه UTM جانمایی موقعیت سند
نقشه UTM جانمایی موقعیت سند

اگر زمین مجهول المکان سالیان سال رها شده باشد و توسط بخش های دولتی و یا افراد تصرف شده باشد. قابل قابل بازپس گیری دارد. مرجع رسیدگی به این امر شورای حل اختلاف و دادگستری محل زمین می باشد. گام اول برای مالکین که سند قدیمی این دست املاک را دارند جانمایی پلاک ثبتی می باشد. طبق تشریح جانمایی پلاک ثبتی در ابتدای مقاله پلاک سنگ لشگری شماره 78-79 نیز در این دسته هستند.

زمین های سنگ لشگری و پی دو برادران

زمین های سنگ لشگری شامل قسمت های مسکونی ، و باغات مشجر می باشند. منطقه کمرد لواسانات شامل کوه های مرتفع با ارتفاع بالای دو هزار متر نیز می باشد. همچنین شامل املاکی است که در تصرف اداره منابع طبیعی و شرکت عمران پردیس است. برخی دیگر از اراضی این پلاک ثبتی شامل اراضی ملی و منابع طبیعی می باشند.

جانمایی پلاک ثبتی کمرد لواسان
جانمایی پلاک ثبتی کمرد لواسان

با توجه به کاربری گوناگون زمین های سنگ لشگری کمرد لواسانات، در صورت جانمایی سند می توان وضعیت زمین را مشخص کرد. مالکینی که از این پلاکهای ثبتی سنگ لشگری سند قدیمی منگوله دار دارد به صورت اصل سند در دست دارند. می توانند پس از تهیه نقشه جانمایی سند ثبتی ملک، جهت پیگیری امور قانونی تصرف زمین خویش اقدام نمایند.
در صورتی که جای دقیق ملک تثبیت نشده باشد نمی توانیم وضعیت ملک از لحاظ داشتن متصرف و ملی بودن را تشخیص بدهیم. قدم ابتدایی در تعیین موقعیت سندهای قدیمی، جانمایی است. مالک و مراجع قانونی مانند ادارات ثبت قبل از هر اقدامی نیاز دارند مشخص شود مکان دقیق ملک کجاست.

نقشه مزرعه سنگ لشگری و پی دو برادران

پروسه جانمایی پلاک ثبتی سنگ لشگری چیست؟

مزرعه سنگ لشگری
مزرعه سنگ لشگری

پروسه جانمایی پلاک ثبتی از دو کلمه جانمایی و پلاک ثبتی تشکیل شده است. هر کدام از این کلمات ها را جداگانه بررسی می نماییم. به صورت کلی جانمایی یعنی قرار گرفتن هر نقشه در جای مورد نظر است. هدف ما از جانمایی قرار دادن پلاک ثبتی ملک روی نقشه تفکیکی می باشد.

مزرعه سنگ لشگری و پی دو برادران
مزرعه سنگ لشگری و پی دو برادران

جانمایی پلاک ثبتی سند قدیمی یعنی تعیین مکان ملک بوسیله پلاک ثبتی و حدود اربعه درج شده در سند می باشد. انجام جانمایی پلاک ثبتی در تخصص مهندس  نقشه برداری است. از لحاظ حقوقی و فنی در حیطه تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری می باشد. پس از انجام مراحل جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی، نقشه ای با فرمت و دقت معتبر تهیه می شود. این نقشه تهیه شده که در سیستم مختصات یو تی ام  قرار می گیرد را نقشه جانمایی پلاک ثبتی سنگ لشگری می نامیم.

پلاک ثبتی 78 و 79 کمرد لواسانات در کدام منطقه است؟

بوسیله پلاک ثبتی درج شده در سند که در اینجا مقصود ما پلاک ثبتی 78 و 79 کمرد لواسانات است. جهت بررسی مشخصات املاک و زمین ها همچون پلاک خانه، ابتدا محل قرار گیری بررسی می شود. به این همین علت، اراضی و املاک را تقسیم و دسته بندی می کنند. این دسته بندی ها از استان ‌های محل وقوع املاک آغاز می‌شود. طبق این شناسه اراضی و املاک به واحد های کوچکتر تفکیک و بخش بندی می‌شوند. هر بخش  از این واحد ها به یک بخش ثبتی مجزا تقسیم می شود، به عنوان نمونه بخش یازده سنگ لشگری.

هر بخش در تقسیمات ثبتی به قطعات کوچکتر تقسیم بندی می‌شوند. به هر کدام از این قطعات در اصطلاح امور ثبتی شماره قطعۀ اصلی می‌گویند. یک شماره شناسایی بخش بندی شده برای هر کدام از این قطعات در نظر گرفته شده است. به این بخش شماره اصلی پلاک گفته می‌شود. قطعات اصلی نیز به قطعات فرعی با مساحت کمتر تقسیم بندی می ‌شوند. بدین دلیل که قطعات ثبتی مانند بچه ای در دل قطعۀ اصلی مادر ایجاد می‌شوند، قطعۀ اصلی را قطعه مادر می نامیم. در گذشته به نام سنگ معروف بود، همچون سنگ لشگری.

پلاک ثبتی 78 مزرعه سنگ لشگری و پی دو برادران

در پلاک ثبتی مزرعه سنگ لشگری و پی دو برادران نمره پلاک ثبتی اصلی برای قطعه سنگ لسگری مادر صادر شده است. پس تخصیص پلاک، هر بخش کوچکتر که از قطعه مادر جدا شده یک نمره پلاک فرعی هم دارد. بدین شکل مشخص شده یک زمین مربوط به کدام قطعه مادر در سنگ لشگری است.
همچنین کدام بخش ثبتی از آن قطعه ار به خود اختصاص داده.  کارشناسان زمان بررسی پلاک ثبتی یک ملک، با کلمات تخصصی مفروزی و مجزی شده برخورد کرده اند. واژه مفروز یا مفروزی یعنب جدا کردن چیزی از چیز دیگر، مشخص شده است. معنی مفروز از چیزی یعنی جدا کرده شده است.واژه مجزی شده در اصلاحات ثبتی نیز به معنای جزء‌ جزء شده می باشد.

جانمایی پلاک ثبتی 78
جانمایی پلاک ثبتی 78

زمانی که قطعه فرعی از یک پلاک به قطعات فرعی تر یا کوچکتر تفکیک می شوند. به آن قطعه فرعی و کوچکتر شده یا به اصطلاح مفروز و مجزی شده از قطعه فرعی از اصلی ذکر شده می گویند.

در صورتی جانمایی پلاک ثبتی سنگ لشگری قابل انجام است که دسترسی به بانک جامع اطلاعات ثبتی کمرد لواسان مقدور باشد. اداره ثبت اسناد پردیس و اداره ثبت لواسانات همکاری در زمینه در اختیار گذاشتن نقشه ثبتی به مالک نمیکنند. جانمایی پلاک ثبتی سنگ لشگری به کارشناسان رسمی دادگستری سپرده می شود. جستجو جهت تهیه نقشه ثبتی سنگ لشگری و مناطق دیگر در بین حجم زیاد پرونده های ثبتی در بایگانی ادارات ثبت بسیار زمان بر می باشد.

جانمایی سند زمین سنگ لشگری

نقشه جانمایی پلاک ثبتی سنگ لشگری، پلاک ثبتی اصلی 78 مزرعه سنگ لشگری و پی دو برادران و 79 کمرد لواسانات جهت تهیه نقشه یو تی ام جانمایی ثبتی تهیه می گردد. نقشه جانمایی سند حکم شناسه تعیین موقعیت برای املاک یا زمین ها را دارد. جهت هرگونه معاملات املاک یا ساخت و ساز، در پلاک ثبتی به عنوان رفرنس قابل استناد و استفاده می باشد. البته این امر در صورتی ممکن است که ملک در اراضی ملی و یا منابع طبیعی واقع نشود.

جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی در واقع تعیین موقعیت دقیق زمین  بر اساس سوابق ثبتی سندهای قدیمی دفترچه ای است. جانمایی سند های قدیمی تعرفه بالا در لیست امور تخصصی کارشناس رسمی دادگستری را دارد. اگر متقاضی نیازمند نقشه جانمایی سند برای اقدام اداری یا قضایی نداشته باشد. صرفا اطلاع از مکان ملک را در برنامه داشته باشد، جانمایی ملک با قیمت پایین انجام می شود. جانمایی با قیمت پایین تر یعنی ارائه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی بدون مهر کارشناس رسمی دادگستری.

تعرفه و هزینه جانمایی سند پلاک 78 سنگ لشگری و 79 کمرد

ارائه نقشه بدون مهر کارشناس رسمی جهت کمتر بودن تعرفه جانمایی بدون مهر جهت رفاه حال متقاضیان انجام می شود. که از لحاظ مالی توان پرداخت هزینه نقشه جانمایی با مهر کارشناس رسمی را ندارند. تعرفه نقشه با مهر بسیار بالاتر از تعرفه نقشه بدون مهر می باشد. نقشه بدون مهر برای مالکینی مناسب است که اطلاع از محل ملک را در دستور کار دارند. نقشه جانمایی پلاک ثبتی ممهور شده دارای بار حقوقی بسیار بالایی می باشد. این امر هزینه بسیار بالاتر از تهیه یک نقشه یو تی ام ساده را خواهد داشت.

رسالت مجموعه ثبتی و کارشناسی ما تعیین مکان سندهای قدیمی قبل از ابطال آنهاست. تعیین تکلیف این املاک باید توسط مالکین پیگیری شود تا مورد سواستفاده کلاهبرداران واقع نشود. این امر به دلیل بی اطلاعی مالک ها یا نماینده آنها از مکان ملک بوجود می آید. نقشه یو تی ام جانمایی سنگ لشگری چه ویژگی باید داشته باشد؟. در مورد املاک و اراضی سنگ لشگری برای اینکه دید و درک کافی بهتری از چگونگی وضعیت مکان ملک ایجاد بوجود بیاید. کارشناسان ما عکس هوایی مکان ملک را در پس زمینه نقشه جانمایی سند قرار می دهند.

بعد  از انجام عملیات جانمایی سند شاهنشاهی بر اساس پلاک های ثبتی، تبدیل به نقشه دقیق و مهندسی می شود. در نقشه جانمایی سند مکان دقیق نقشه بر روی زمین با حدود اربعه و مساحت توسط کارشناس ترسیم می شود. در این حالت مالک موقعیت ملک خویش را بر روی زمین مشاهده می کند.
نقشه UTM جانمایی سنگ لشگری مدرک فنی است که مکان زمین را طبق سند روی زمین تثبیت می کند. نقشه جانمایی نقش شناسنامه هندسی ملک را دارد. اسناد قدیمی دارای حدود اربعه حدی به حدی هستند. جهت تثبیت این املاک بدون نقشه UTM جانمایی سند نمی شود جای آنها را تعیین موقعیت کرد.

نقشه و جانمایی پلاک 78 سنگ لشگری و 79 کمرد لواسان

تهیه نقشه و جانمایی سند پلاک سنگ لشگری و پی دو برادران، پلاک ثبتی 78 و 79 کمرد لواسانات . می بایست توسط تیم کارشناسی معتبر تهیه گردد که سابقه کار بر روی این پلاک را داشته باشند. تیم کارشناسی و ثبتی  ما تا کنون چند ده سند قدیمی را در محدوده سنگ لشگری و پی دو برادران جانمایی کرده است. جانمایی پلاک ثبتی در این منطقه بر مبنای نقشه های تفکیکی دهه 30 و 40 انجام می شود.

سند شش دانگ پلاک 78 کمرد لواسان
سند شش دانگ پلاک 78 کمرد لواسان

نقشه UTM جانمایی زمین های پلاک ثبتی 78 و 79 سنگ لشگری و پی دوبرادران مدرکی معتبر بعد از سند شش دانگ است. با زبان ساده تر می گوییم که این نقشه نقش لوکیشن ملک شما را دارد که با مکان یابی قابل دسترسی است. پلاک های اصلی سنگ لشگری و پی دو برادران یکی از چندین پلاک ثبتی دارای مشکلات جانمایی در تهران می باشند. این دو پلاک مساحت بسیار زیادی را از منطقه کمرد جاجرود تا لواسانات، شهر پردیس، و کمرد را در بر می گیرند.

نمونه جانمایی سند سنگ لشگری
نمونه جانمایی سند سنگ لشگری

در این پلاک های ثبتی چند صد سند شش دانگ قدیمی و شاهنشاهی صادر شده است. پس از گذشت حدود 50 سال از صدور این اسناد، هنوز مالکین یا ورثه آنها پیگیر اطلاعات از محل ملک خویش می باشند. این مالکان به دلیل حدی به حدی بودن اسناد از مکان زمین خود بی اطلاع هستند. قابل توجه مالکین سند های سنگ لشگری، که عمدتا وراث مالکین اصلی هستند. این نوید را برای شما داریم، توجه داشته باشید این سندها معتبر هستند و قابل پیگیری و جانمایی پلاک ثبتی.

جانمایی نقشه سند سنگ لشگری روی زمین

توسط جانمایی سند پلاک سنگ لشگری و پی دو برادران موقعیت دقیق زمین بر اساس پلاک ثبتی مندرج در سند مشخص می شود. در صورتی که نقشه UTM جانمایی پلاک ثبتی با مهر کارشناس رسمی امور ثبتی باشد. سند قدیمی تبدیل به سند تک برگ می شود که قابل ارائه به تمام سازمانها و حتی دادگاه دعاوی ملکی است.

نقشه سنگ لشگری کمرد جاجرود
نقشه سنگ لشگری کمرد جاجرود

نقشه جانمایی سند سنگ لشگری و پی دو برادران دارای بار حقوقی فراوانی است. به همین دلیل هزینه  نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی بالاتر از سایر خدمات نقشه برداری است و از نظر زمانی نیز پروسه ای زمانبر است.
پروسه جانمایی پلاک ثبتی و مخصوصا پلاک های ثبتی سنگ لشگری و پی دو برادران یک پروسه پیچیده و فنی است. جانمایی پلاک ثبتی با نقشه برداری یو تی ام ملک که توسط جی پی اس شمیم انجام می شود کاملا متفاوت است. حدود یک هفته زمان  جهت تهیه نقشه های مبنا مورد نیاز است، برای بررسی اطلاعات ثبتی در بین حجم زیاد اطلاعات و نقشه های ثبتی.

موقعیت سند های پلاک ثبتی 78 و 79
موقعیت سند های پلاک ثبتی 78 و 79

طی یک پروسه فنی و پیچیده با کارتوگرافی و زمین مرجع کردن نقشه های تفکیکی تبدیل مختصات یو تی ام می شوند. پس از این عملیات هر قطعه تفکیکی مختصات  انحصاری خواهد داشت. برای جانمایی سنگ لشگری عملیات کارتوگرافی( ترسیم نقشه) پیچیده ای انجام می شود. در انتها منجر به تولید نقشه UTM جانمایی پلاک ثبتی سنگ لشگری و پی دو برادران می شود.

میخ کوبی مکان ملک در پلاک 78 سنگ لشگری و 79 کمرد

بسیاری از مالکین و یا پلاک ثبتی سنگ لشگری و پی دو برادارن جهت میخ کوبی مکان ملک در سنگ لشگری روی زمین و جانمایی. به لحاظ مالی امکان پرداخت هزینه تهیه نقشه UTM جانمایی برایشان مقدور نیست. راهکار گروه نقشه برداری ما تهیه نقشه جانمایی سنگ لشگری بدون مهر کارشناس رسمی میباشد.

بعد از جانمایی پلاک ثبتی در سنگ لشگری در صورت درخواست مالک و پرداخت هزینه مهر امکان ممهور کردن نقشه مقدور است. توجه داشته باشید جانمایی پلاک ثبتی با مهر کارشناس رسمی تعرفه بسیار بالاتری از نقشه بدون مهر دارد. پیشنهاد تیم کارشناسی ما جهت جانمایی پلاک ثبتی 78 و 79 در کمرد لواسانات با هزینه ای بسیار پایین. تعیین مکان زمین بر اساس اطلاعات ثبتی قدیمی شاهنشاهی می باشد.

در این پروسه نقشه UTM جانمایی سند تهیه می گردد، ورثه می توانند ملک را بازدید کنند. حال مالک یا نماینده مالک توسط نقشه جانمایی ثبتی سنگ لشگری تحقیقات انجام می دهند، که وضعیت فعلی ملک در چه حالی می باشد.
در بقیه روند کار اگر موقعیت سند در اراضی ملی و منابع طبیعی قرار نگیرد امکان ممهور کردن نقشه برای ما فراهم است. این روش کار ثبتی در این پلاک ثبتی به نفع مالکین می باشد، چون با پرداخت هزینه اندک وضعیت ملک مشخص میشود. عملیات تهیه نقشه یو تی ام ثبتی را با دقت بالا انجام می دهیم و نقشه جانمایی ملک را به مالک تحویل می دهیم.

زنده کردن سند های پلاک 78 سنگ لشگری و 79 کمرد لواسان

سیاست گروه نقشه برداری ما بر این مبنا می باشد که تمام سندهای مجهول المکان را جانمایی کنیم. تلاش ما بر تعیین موقعیت پلاکهای ثبتی 78 و 79 سنگ لشگری لواسانات بر مبنای هزینه پایین برای برداشتن قدم اول ثبتی است. اگر موقعیت ملک در مستثنیات قرار گرفته باشد پس از پرداخت هزینه مهر، نقشه را برای شما ممهور می نماییم.

زنده کردن سند های سنگ لشگری
زنده کردن سند های سنگ لشگری

موقعیت جغرافیایی در این زمین ها از نظر مساحت و ایعاد در این پلاک زیاد است. همچنین اسنادی با پلاک های 1500 متر نیز در این پلاک وجود دارد. کاربری های این زمین ها در منطقه سنگ لشگری از جمله، ویلا،باغ، و بافت روستایی می باشد.

تعیین موقعیت سند های سنگ لشگری

موقعیت مکانی این املاک پلاک فرعی و مفروزی بستگی دارد، که جای ملک در کجای پلاک ثبتی 78 یا 79 کمرد لواسانات قرار بگیرد.

نقشه سنگ لشگری
نقشه سنگ لشگری

در هر شکلی تهیه نقشه UTM جانمایی پلاک ثبتی جهت تعیین تکلیف مکان زمین ضروری می باشد. اگر زمین دارای سابقه کشت و زرع یا احیا طبق ماده 56 منابع طبیعی را داشته باشد. با توجه به بالا رفتن قیمت زمین و مساحت های بزرگ در سنگ لشگری، زنده کردن این سندها توسط جانمایی پلاک ثبتی ارزشمند می باشد.

جانمایی زمین های پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری و 79 کمرد

تهیه نقشه یو تی ام سند های پلاک ثبتی 78 و 79 کمرد لواسانات معروف به پی دو برادران چگونه است؟.
بوسیله نقشه یو تی ام جانمایی سند های سنگ لشگری، مالک از موقعیت مکانی ملک آگاه می شود. به بیان ساده تر، آدرس و لوکیشن زمین مجهول المکان مشخص می شود. قدم بعد از تهیه نقشه UTM جانمایی سند، بررسی سابقه کشت و زرع زمین است.

تفسیر عکس هوایی سنگ لشگری
تفسیر عکس هوایی سنگ لشگری

تهیه و تفسیر عکس هوایی املاک سنگ لشگری توسط تیم کارشناسی ما میسر است. سند های قدیمی یا شاهنشاهی به شکل حدی به حدی در حدود ثبتی می باشند. تشخصی موقعیت این زمین ها بدون جانمایی پلاک ثبتی ممکن نیست.
پس از انجام پروسه جانمایی پلاک ثبتی سند در ابتدا سابقه ثبتی زمین بررسی می شود. در صورت موجودیت نقشه تفکیکی قدیمی ثبتی امور جانمایی پلاک ثبتی مقدور است. تعدادی نقشه تحت یک پکیج با نام نقشه جانمایی پلاک ثبتی توسط تیم نقشه برداری ما ارائه می شود. این پکیج شامل نقشه یو تی ام سند ثبتی ملک است که روی نقشه هوایی منطقه جانمایی گردیده.

در بک گراند نقشه هوایی محل وقوع ملک یک عکس هوایی نیز درج می شود. این عکس هوایی به هماره نقشه هوایی دید بهتری جهت تشخیص منطقه به مالک می دهد. جهت تعیین تکلیف سند های شاهنشاهی در ابتدای باید نقشه یو تی ام جانمایی تهیه گردد. پس از تهیه نقشه جانمایی در صورت ملی نبودن ملک طبق سوابق ثبتی. با تشکیل پرونده در ادارت ثبت می توان اقدام به درخواست سند تک برگی نمود.

جانمایی سند های پلاک 78 و 79 سنگ لشگری

به صورت کلی جانمایی پلاکهای ثبتی یا جانمایی اسناد سنگ لشگری. پس از آن موقعیت مکانی ملک باید روی نقشه های هوایی نیز تثبیت گردد. نقشه جانمایی تهیه می شود. نقشه جانمایی قابلیت میخ کوبی روی زمین را نیز دارا می باشد. در این صورت مالک از مکان حدود ثبتی سند ملک خویش در محل وقوع ملک آگاه می گردد.

نقشه جانمایی سند کمرد لواسانات
نقشه جانمایی سند کمرد لواسانات

جانمایی پلاک های ثبتی در منطقه سنگ لشگری کمرد لواسانات و پی دو برادران. بر مبنای حدود ثبتی نقشه های تفکیک ثبتی و پلاک ثبتی اصلی و فرعی مشخص و تثبیت می گردد. بسیاری از اسناد قدیمی شاهنشاهی متعلق به املاکی می باشند که مالک ابتدایی در قید حیات نیست. برخی موراد نیز مالک زمین را واگذار نموده است. این دسته از املاک مالک فعلی اطلاع دقیقی از محل وقوع ملک ندارد. مکان این املاک مجهول است، زیرا اسناد قدیمی صرفا دارای حدود چهار گانه و نمره ثبتی می باشند.

جانمایی سند های پلاک 78 و 79 چگونه انجام می شود؟

جانمایی سند های سنگ لشگری کمرد لواسانات تعیین مکان دقیق ملک بر روی نقشه ثبتی و هوایی می باشد. نقشه هوایی مورد استفاده دارای مقیاس یک بیست و پنج هزارم  زمین ها و سوابق ثبتی قدیمی می باشد. جانمایی پلاک های ثبتی کمرد لواسانات یا همان تعیین مکان قرار گیری زمین روی نقشه هوایی می باشد. در مرحله بعد موقعیت زمین طبق نقشه روی زمین میخ کوبی می شود. جهت انجام نیازمند تهیه نقشه تفکیکی ثبتی و تسلط به امور کارتوگرافی می باشیم.

مجموعه عملیات جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی باید بسیار دقیق و فنی اجرا شود. انجام دقیق پروسه جانمایی پلاک های ثبتی یه یک نقشه یو تی ام استاندارد و فنی ختم خواهد شد. توسط نقشه جانمایی سند های کمرد لواسانات می بایست مکان ملک طبق سند و نقشه ثبتی روی زمین میخ کوبی شود.

چهار میخ کردن سند پلاک 78 سنگ لشگری و 79 کمرد

اگر جانمایی و چهار میخ موقعیت جانمایی سند زمین روی زمین درست انجام نشود، در آینده مشکل و تداخلی با همسایگان پیش می آید.
جانمایی غلط سند ها خسارات مالی جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد. در جانمایی پلاکهای ثبتی لواسانات حدود اربعه ثبتی اسناد با حدود تثبیتی نقشه های ثبتی بررسی می شود.

نقشه سنگ لشگری و پی دو برادران
نقشه سنگ لشگری و پی دو برادران

اگر نقشه جانمایی پلاک ثبتی روی نقشه هوایی در مختصات UTM قرار داده شود. این نقشه تبدیل به نقشه UTM جانمایی پلاک ثبتی می شود. این نقشه جانمایی طبق مختصات UTM قابل پیاده کردن توسط جی پی اس مولتی فرکانسه می باشد.
تعداد زیادی از شهروندان سند های قدیمی شاهنشاهی را موجود دارند. این سند ها به علت مشخص نبودن مکان آنها، مالکان امیدی به تصرف و پیدا کردن این املاک ندارند. علت این موضوع این است که، مالکین اطلاعی از  پروسه جانمایی پلاک ثبتی ندارند که توسط کارشناس رسمی نقشه برداری انجام می شود.

جانمایی پلاک ثبتی 79 کمرد لواسانات و 78 سنگ لشگری

سند های قدیمی شاهنشاهی سنگ لشگری و پی دو برادران از نطر صاحبین اسناد بی ارزش هستند. توجه داشته باشید ممکن است پس از جانمایی پلاک ثبتی سند ملک در یک موقعیت مطلوب واقع شود. در صورت وقوع ملک در مستثنیات ممکن است ملک چندین میلیارد تومان ارزش ملک باشد.

ابتدا باید موقعیت زمین توسط نقشه جانمایی پلاک ثبتی مشخص شود. پس از ان امکان تصرف شما و رفع تصرف امکان پذیر می شود . تمام اسناد قدیمی قابلیت جانمایی ثبتی دارند به شرطی که دارای سابقه ثبتی و سند باشند.
پلاک های ثبتی 78 و 79 کمرد لواسانات قابلیت مکان یابی را دارند. این دو پلاک ثبتی معروف به معروف به سنگ لشگری و پی دو برادران می باشند. این دو پلاک ثبتی مساحت زیادی از منطقه را شامل می شوند که در لواسانات و پردیس واقع است.

نوع املاک از نظر مساحی در این پلاکهای ثبتی زیاد است. اسنادی در پلاک های ثبتی موجود است که مساحتی 10 هزار و 100 هزار متر مربعی دارند. از نظر کاربری زمین ها در این پلاک می توان ویلا،باغ، و بافت دهستان مشاهده کرد.
پس از جانمایی پلاک ثبتی  در صورت قرار گیری موقعیت ملک در اتفاعات بالای 2000 متر. امکان بررسی موقعیت ملی یا منابع طبیعی بودن نیز مقدور است.

نقشه برداری مزرعه سنگ لشکری و پی دو برادران

شهروندانی که اسناد قدیمی یا سند های شیر و خورشید مربوط به سنگ لشگری و پی دو برادران را دارند. باید پس از تهیه نقشه UTM جانمایی پلاک ثبتی 78 و 79 کمرد لواسانات، برای جانمایی سند خویش اقدام نمایند. اسناد دفترچه ای شاهنشاهی مربوط به قبل انقلاب اسلامی قابلیت زنده کردن را دارند. همچنین نقشه تفکیکی و ثبتی آنها جهت جانمایی پلاک ثبتی سند در دسترس است.

نقشه ثبتی تفکیکی سنگ لشگری
نقشه ثبتی تفکیکی سنگ لشگری

مالکان این اراضی توجه کنند مادامی که نقشه یو تی ام جانمایی  تهیه نکنند. مکان ملک آنها بدون هویت و مجهول المکان است. نقشه یو تی ام جانمایی سند سنگ لشگری حکم شناسنامه مکان یابی زمین مفقود را دارد. انجام پروسه جانمایی ثبتی لواسانات و موقعیت حدودی زمین برای کارشناس قابل حدس نیست. جهت موقعیت یابی مکان حدودی زمین باید جانمایی پلاک ثبتی تکمیل شود
جهت مشخص کردن مکان و موقعیت زمین باید نقشه جانمایی سندهای شاهنشاهی تهیه شود. توجه کنید تعیین مکان دقیق املاک در تخصص کارشناس رسمی می باشد.  ادارات ثبت اسناد و املاک کمکی به مالکین جهت پیدا کردن مکان ملک نمی کنند. پروسه مربوط به جانمایی پلاک ثبتی به کارشناسان رسمی برون سپاری گردیده.
پس از انجام پروسه فنی و دقیق جانمایی پلاکهای ثبتی 78 و 79 . نقشه ای یو تی ام و دقیق با فرمت استاندارد و فنی با دقت بالا تهیه می گردد. این نقشه ثبتی را نقشه UTM جانمایی پلاک ثبتی می نامند. نقشه جانمایی در کنار اسناد مالکیت قدیمی و شاهنشاهی نقش شناسنامه جغرافیایی جهت مکان یابی ملک شما را دارند.

روند جانمایی سند پلاک 78 و 79 لواسانات

راه قانونی تهیه نقشه جانمایی سند به صورت معتبر و دقیق دسترسی به بانک جامع اطلاعات ثبتی می باشد. تهیه و تدقیق نقشه ثبتی در بین حجم زیاد پرونده های ثبتی در بایگانی های ادارت ثبت اسناد زمان بر است. کارمندان ادارت ثبت اسناد موظف به تهیه نقشه ملک شما نیستند و تمایل به انجام این کار ندارند.

برای تهیه و ترسیم نقشه UTM جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی کارشناس رسمی نقشه ثبتی منطقه را تهیه می کند. انجام امور کارتوگرافی جهت ترسیم نقشه یو تی ام ثبتی حدود چهار روز زمان می برد.
حدود ثبتی ملک با حدود اربعه نقشه های تفکیکی و قطعات مجاور منطبق می گردد. پس از انجام پروسه جانمایی پلاک و کارتوگرافی ، نقشه ثبتی ملک در سیستم مختصات یو تی ام می نماییم.

نقشه نهایی جانمایی بر روی نقشه های 25000 که خطوط تراز منطقه را نیز مشخص می کنند درج می شود. این نقشه ها مالک را از ارتفاع ملک آگاه می کنند. نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک بر اساس دیتا مستند ثبتی، تبدیل به نقشه می گردد. در این نقشه مکان دقیق زمین با حد و مرز دقیق نسبت به املاک مجاور مشخص می شود.
این نقشه ها در ارگان های دولتی از جمله اداره ثبت جهت رفع اختلافات ثبتی و یا رفع تصرف به کار می روند. سند های قدیمی فاقد نقشه ثبتی پلاک ، قابل استناد نیستند. سند های قدیمی قبل انقلاب به همراه نقشه UTM جانمایی یک سند معتبر در معاملات است. این نقشه ها هم از نظر قانون و هم از نظر مهندسی و ثبتی قابل استناد می باشند.

پرسش و پاسخ راجع به مزرعه سنگ لشگری و پی دو برادران کمرد لواسانات

سوالات متداول راجع به مزرعه سنگ لشگری
سوالات متداول راجع به مزرعه سنگ لشگری
مزرعه سنگ لشگری کجاست؟
مزرعه سنگ لشکری منطقه ای کوهستانی واقع شده در محدوده، پردیس، کمرد و لواسان بزرگ که شامل چند پلاک ثبتی می باشد.
زمین های سنگ لشگری چرا ملی شده؟
تعدادی از پلاک های ثبتی سنگ لشگری که نقشه تفکیکی ندارند ملی اعلام شده یا قسمت های که در ارتفاع بالای 2000 متر قرار گرفته اند.
جانمایی پلاک ثبتی اراضی سنگ لشگری مقدور است؟
جانمایی پلاک ثبتی برای اراضی که نقشه ثبتی و تفکیکی آنها در دسترس باشد قابلیت جانمایی و تعیین آدرس ملک را دارند.
مزرعه سنگ لشگری شامل چه پلاک های ثبتی می باشد؟
زمین های واقع شده در این اراضی جز دو پلاک ثبتی 78 کمرد لواسانات و 79 کمرد جاجرود می باشد.
قیمت زمین در سنگ لشگری چقدر است؟
اراضی در این منطقه در موقعیت های مختلف جغرافیایی قرار دارند و قیمت هر زمین پس از تعیین مکان آن طبق نظر کارشناس رسمی مشخص می شود.
آیا توسط سند می توان مکان ملک در سنگ لشگری را پیدا کرد؟
جانمایی پلاک ثبتی یاتعیین آدرس ملک و ترسیم روی نقشه در این منطقه به شرطی امکان پذیر است که نقشه تفکیکی آن سند موجود باشد.
نحوه پس گرفتن زمین سنگ لشگری از منابع طبیعی چگونه است؟
جهت باز پس گیری زمین ملی شده باید توسط تهیه و تفسیر عکس هوایی اقدام کرد، اگر طبق ماده 56 منابع طبیعی سابقه احیا داشته باشد می توان اقدام کرد.

4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سید مجید حسینی
  22/11/1400 15:53

  سلام،خسته نباشید،شرایط جانمایی سند در این منطقه رو بفرمایید

  پاسخ
  • با سلام خدمت شما، جهت جانمایی سند شما می بایست تصویر صفحات سند را ارسال بفرمایید ، پس از بررسی در صورت موجود بودن سوابق با شما تماس می گیریم

   پاسخ
 • مجید رضا خرمی مکرم
  23/06/1401 03:31

  سلام و احترام دارم. من میخواهم 250متر مربع از زمین َپلاک اصلی 77 فرعی23 واقع در کمرد پله سنجر را utm برایم بصورت نقشه کشیده و جانمایی نمایید میتوانم در اسرع وقت از تجربهٔ شما استفاده کنم . تلفن همراه09191127313 می‌باشد تقاضا دارم فردا صبح با بنده مجید خرمی تماس بگیرید متشکرم. 1401/6/23 .

  پاسخ
  • نویسنده آلفا
   21/08/1402 05:24

   سلام وقت بخیر با تیم کارشناسی آلفا مپ تماس حاصل فرمایید

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست